Eftermarknad

Dagens fordon är en av de mest avancerade produkterna i dagens mobila samhälle.

Fordonen måste uppfylla myndighetskrav med avseende på säkerhet och miljö, men även krav från fordonsägaren som ekonomi, körbarhet, prestanda samt komfort.

Teknik- och materialutvecklingen går mycket snabbt och ger bättre, säkrare och energisnålare fordon. Detta gör att dagens fordon är en av de mest teknisk avancerade fortskaffningsmedlen som finns i dagens samhälle. Många fordon är i många fall mer avancerade en exempelvis moderna passagerarflygplan ur material-, teknik- och elektronikhänseende.

På grund av att dagens fordon blir mer och mer avancerade både tekniskt och materialmässigt ställs höga krav på den personal som ska utföra arbetet. Idag erbjuder endast biltillverkaren eller dess representant i Sverige kurser, som motsvarar biltillverkarens krav på kunskap ner på bilmodellsnivå för att utföra fackmässiga åtgärder. De personer som genomgått dessa kurser erhåller ett bevis på sin kunskap.
Sammantaget ställer detta mycket höga krav på utbildning och kunskap på den personal som ska utföra reparations och servicearbeten på fordonen. De av biltillverkaren auktoriserade verkstäder måste bland annat uppfylla alla dessa krav för att få utföra fackmässiga reparationer och serviceåtgärder på fordonen.

Riktlinjer för Skadeverkstad

Gällande person- och transportbilar upp till 3,5 ton. Riktlinjerna innehåller det branschen anser vara miniminivåer för att kunna utföra ett fackmässigt jobb på en skadeverkstad. Fordonsbranschen och försäkringsbolagen samtycker i att ett kvalitetsledningssystem skall finnas på plats som uppfyller dessa riktlinjer. Läs mer här.

 

Service- och reparations information för allbilsverkstäder

På de flesta sidor behöver användaren skapa sig ett konto för att komma in i systemen och där ha möjlighet att köpa information.
Läs mer här.

E-fordon

Här finns blandad information om e-fordon som kan vara användbara för servicemarknad. Bla el-handboken från 2012-08-10, rapporten ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar”, ord och begreppsförklaringar, www.elbilsinfo.se, mm.
Läs mer här.