AC, köldmedia

Nya lagkrav gällande AC i fordon

Från den 2017-01-01 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Vissa övergångsregler gäller fram till 2017-06-30 (tex avsnitt om certifiering).

Den nya reviderade förordningen, EU/517/2014, började gälla 2015-01-01. De äldre nationella reglerna har revideras och harmoniserats med den nya förordningen och den nya svenska förordningen träder i kraft 2017-01-01.

Transportstyrelsen som ansvarar för direktivet och det är de som vägleder.

Läs mer här: 

Incert: http://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/ac-i-fordon/
och http://alltomfgas.se/