Branschstandard gas

Nedanstående handbok för hantering av gasfordon färdigställdes under 2012.

Den fyller fortfarande sitt syfte vad gäller systemteknik och utrustningsdetaljer på bilarna, men behöver moderniseras i sådana avsnitt som handlar om säkerhet vid arbeten med gasfordon.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kommer under 2018 utarbeta en räddningsmanual för att på ett samordnat sätt vägleda kommunerna och räddningstjänsten vid arbeten med gasfordon under brand eller vid risk för brand.

I MSB´s arbete för detta bildas en referensgrupp där BIL Sweden blir en av deltagarna.

Efter färdigställandet av MSB´s manual kommer BIL´s gashandbok revideras på motsvarande sätt.

Kontaktperson i CNG/LNG-frågor:
Ulf Svensson, Tel. 08-7004106

För att se blädderbar pdf, klicka här

 
                    handbok_gas
 

Filer

Handbok och branschpraxis Gassäkerhet.pdf