Skadeverkstad

Riktlinjer för Skadeverkstad person- och transportbilar upp till 3,5 ton

BIL Sweden och MRF har tagit fram ”Riktlinjer för Skadeverkstad gällande person- och transportbilar upp till 3,5 ton”.  De svenska försäkringsbolagen för fordon ställer sig bakom denna skrift. Nu presenteras konceptet, mer information kommer under våren 2015.

Riktlinjerna innehåller det branschen anser vara miniminivåer för att kunna utföra ett fackmässigt jobb på en skadeverkstad. Fordonsbranschen och försäkringsbolagen samtycker i att ett kvalitetsledningssystem skall finnas på plats som uppfyller dessa riktlinjer.

Riktlinjerna anger miniminivåer. Riktlinjerna kan liknas vid ett ”körkort för att köra skadeverkstad”. Individuella krav från försäkringsbolag, biltillverkare, etc, kommer fortfarande att finnas. Riktlinjerna bör användas av både allbilsverkstäder och auktoriserade verkstäder.

Årlig revision av hur verkstaden uppfyller riktlinjerna ska ske av en för verkstaden oberoende tredjepartskontrollant. Underleverantörer skall tillämpa riktlinjerna vid arbeten som hör till skade-reparationen. 

Alla fordonstillverkare och generalagenter är enligt gruppundantaget skyldiga tillhandahålla utbildningar och reparations¬anvisningar på ett lättillgängligt sätt. Information om dessa kommer att efterfrågas av tredjepartskontrollanter.

Fordonsbranschen, genom BIL Sweden och MRF, rekommenderar försäkringsbolagen att enbart anlita verkstäder som uppfyller riktlinjerna för att säkerställa att fordon repareras med bibehållen kvalitet och säkerhet.

Rutiner hur kontrollorgan blir ackrediterade finns i dokumentet vid sidan. Likaså rutiner för hur verkstäder går tillväga för att bli kontrollerade.

Klicka på bilden för att läsa dokumentet eller ladda ned från filer.

Mer information finns på: http://riktlinjerskadeverkstad.com/

skadeverkstad.JPG

Filer

Riktlinjer_för_skadeverkstad_utgava_2.pdf
2016_10_25_rutin_3PK_v003.pdf
2016_10_25_rutin_verkstad_v003.pdf
2016_10_24_godkanda_skadeverkstader_v001.xlsx
2016_05_02_Blankett_for skaderep.pdf