Egenkontroll av skadereparationer

Förutom en oberoende 3:e-partskontroll är det ännu viktigare att alla verkstäder har en egenkontroll av skadereparationer som utförs på skadeverkstaden.

Förutom en oberoende 3:e-partskontroll är det ännu viktigare att alla verkstäder har en egenkontroll av skadereparationer som utförs på skadeverkstaden.

För att en egenkontroll ska fungera och därmed säkerställa att arbetet är fackmässigt utfört ska egenkontrollen utföras helst efter varje del moment av reparationen. D.v.s. om nästa del av reparationen kommer att dölja det tidigare momentet ska egen kontrollen utföras innan nästa del av reparationen påbörjas.

Det är också viktigt både för bilägaren/kunden och för verkstaden att fordonet besiktigas med avseende på andra eventuella skador så att inget missförstånd uppstår när fordonet återlämnas efter reparationen.

För att underlätta för verkstaden har MRF tillsammans med BFK (bilförsäkringskommittén) och BIL Sweden tagit fram bifogade blankett, som ska förvaras i fordonets skadeakt.

Kontaktperson för servicemarknadsfrågor:
Åsa Ekengren, Tel 08 700 41 12

Filer

GS_Sid_1_Demoex.pdf.pdf
GS_sid_2_Demoex.pdf.pdf