Gäller från 1 juni 2007

Från den 1 juni 2007 infördes ett utvidgat producentansvar samtidigt som premiesystemet togs bort.

För dig som bilägare betyder de nya reglerna att du kan lämna din uttjänta bil till ett mottagningsställe (bilskrot) utan att betala något.

Det innebär att bilar som BIL Swedens medlemmar har ansvar för kan lämnas utan kostnad på ett mottagningsställe inom bilproducenternas nätverk, länk till Bilskrotar & mottagningsställen.
Du kan få information om mottagningsställen också hos den egna kommunen eller hos återförsäljaren för ditt bilmärke.

Skrotningspremier betalas inte längre ut för bilar som skrotas efter 31 maj 2007. Läs mer här om den tillfälliga skrotmoroten (länk till Skrotningsersättning ).

För auktoriserade bilåtervinnare som inte ingår i bilproducenternas nätverk gäller att du själv gör upp affären för skrotningen och att en kostnadsfri mottagning inte kan garanteras.

Alla mottagningsställen har rätt att begära ersättning för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som till exempel motor, växellåda eller katalysator (om den fanns från början).

När bilen lämnas för skrotning undertecknar du ett mottagningsbevis och får ett kvitto på att ägandet av bilen har övergått till mottagaren. I samband med det ställs bilen av med en särskild rutin. Det sker för att säkerställa att bilen inte tas i trafik igen. Om det finns kvarstående skatt på bilen, så betalas den ut till dig av Transportstyrelsen.

KOM IHÅG:
- Ta med legitimation och den gula delen (del 2) av det senaste registreringsbeviset när du lämnar bilen för skrotning.
- Om någon annan person lämnar bilen åt dig, krävs en fullmakt.För kommuner gäller särskilda villkor för bilar som tagits omhand (med referens till lagen om flyttning av fordon i vissa fall).