Mobilitet

Vägtransporter är helt avgörande för välfärden i vårt avlånga land. Bilen ger en flexibilitet och valfrihet i människors vardag som få andra transportslag. Tack vare bilar och vägar kan vi välja att bo och leva långt ute i glesbygden och ändå kunna skjutsa barn till fotboll och ridning, åka och handla eller hälsa på släkt och vänner. Även för dem som bor i stadsmiljö är bilen i många fall nödvändig för att få livet att fungera.

Vägtransporter är också viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av arbetsmarknadsskäl. En stor del av gods, från mjölk till möbler och byggmaterial, når snabbt och effektivt fram till sina slutliga destinationer genom transporter på väg.

Nio av tio resor sker på våra vägar och 80 procent av allt gods transporteras på lastbil. Utan bilen stannar Sverige!

Motorbranschens Riksförbund, MRF, och BIL Sweden bad SKOP fråga ca 1000 personer mellan 18-84 år och bosatta i hela Sverige om deras förhållande till bilen. Se "Svenskar om bilen."


svenskarombilen