I debatten

 • Supermiljöbilar ökade 51 procent förra året

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för helåret 2016 visar bland annat följande:

 • Kraftigt minskande andel nya dieselbilar för fjärde året i rad

  Rekordåret på bilmarknaden 2016 blev det fjärde året i rad då andelen dieselbilar av den totala nybilsförsäljningen minskade. Sedan 2012 har andelen minskat från knappt 67 procent till drygt 52 procent av alla nyregistrerade bilar.

 • Definitiva nyregistreringar under 2016

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 372 318 nya personbilar under 2016, vilket är en ökning med 7,9 % jämfört med 2015. 2016 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 2015 på 345 108 bilar.

 • Bilrekord! Är glaset halvfullt eller halvtomt?

  Bilförsäljningen slog nytt rekord 2016 med drygt 372 000 nyregistrerade bilar.

 • Nytt bilrekord!

  - Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016

  - Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016

  - Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016

  - Prognos för 2017: 360 000 personbilar och 52 000 lätta lastbilar

 • Välkommen till seminariet Självkörande fordon – hänger samhället med?

  Torsdagen den 2 februari arrangerar BIL Sweden seminariet Självkörande fordon – hänger samhället med?

 • Supermiljöbilar har ökat 79 procent i år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2016 visar bland annat följande:

 • Konsumenten förlorar på fortsatt årlig bilbesiktning

  Tyvärr har regeringen beslutat om att behålla de nuvarande tidsintervallerna för kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton och har därmed inte gått på utredningens förslag.

 • Ny rapport från VTI bekräftar överbeskattningen av svenska bilister

  Svenska bilister är idag kraftigt överbeskattade. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala betydligt högre än de skador biltrafiken åstadkommer samhället. I arbetet, som är ett uppdrag från regeringen, har forskarna tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom varje transportslag.

 • Bästa bilnovember någonsin

  - Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.