I debatten

 • Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november är försenad

  Beroende på leveransproblem från Transportstyrelsen är publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november försenad. Statistiken publiceras så fort den är tillgänglig.

 • Bästa bilnovember någonsin

  - Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Lovande besked i regeringens forskningspropp

  Idag presenterades regeringens forskningsproposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Flera besked i propositionen är lovande.

 • Kopiera Nollvisionen på klimatområdet

  Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet, Nollvisionen, fortsätter. Enligt färsk statistik från Eurostat så är Sverige ledande när det gäller trafiksäkerhet. Efter Malta hade Sverige under 2015 det minsta antalet personer som omkom i trafikolyckor i förhållande till befolkningen, 2,7 dödsfall per 100 000 invånare inom EU. Genomsnittet i EU var 5,1.

 • Laddbara bilar ökar kraftigt


  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2016 visar bland annat följande:

 • Remiss N2016/02420 om förändrad fordonsförordning

  Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

 • BIL-rekord i oktober

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med ökade registreringar. Årets oktober är den bästa oktobermånaden någonsin för personbilar, trots att det var en registreringsdag mindre i oktober i år jämfört med oktober förra året. En registreringsdag mindre motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Remiss N2015/04548/MRT om införande av avgift för tillfällig registreringsskylt

  Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

 • På Bilens dag 28/10: Positiv inställning till självkörande bilar bland 55-plussare

  I över hundra år har bilen gett människor möjlighet att röra sig fritt och lösa sina transportbehov. Vi kan ta för givet att kunna bo, arbeta och handla var vi vill. Idag på Bilens dag, uppmärksammar vi möjligheten med självkörande bilar och potentialen till full rörlighet under ett allt längre liv.

 • Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt

  I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.