BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2014

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2014 till 305 000 personbilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 290 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2014 på 42 000 fordon ligger fast. Under 2013 nyregistrerades 269 599 personbilar och 37 342 lätta lastbilar.

- Bakgrunden till höjningen av prognosen är den starka utvecklingen av nyregistreringar och orderingång. Under juni registrerades 26 procent fler och under juli 13 procent fler nya personbilar jämfört med förra året. Hittills i år är uppgången 17 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Köpstarka och optimistiska hushåll, låga räntor, låg inflation och en bra balans på begagnatmarknaden gör att vi tror på en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, fortsätter Bertil Moldén.

- Om prognosen på 305 000 nya bilar i år slår in blir 2014 det sjätte bästa året genom tiderna. Även om antalet nya bilar ökar över tid, så är 305 000 en mycket stark siffra. Genomsnittet för de senaste tio årens nybilsregistreringar ligger på 274 000 bilar per år, avslutar Bertil Moldén. 
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Bild1personbil

 

10 bästa personbilsåren

                 År             Antal nyregistrerade personbilar

1.              1988         343 963

2.              1987         315 950

3.              1976         312 880

4.              1989         307 104

5.              2007         306 794

6.              2014        305 000 (prognos)

7.              2011         304 984

8.              1999         295 249

9.              2000         290 529

10.            2010         289 684

 

Bild2lättalast

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                 År              Nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)              

1.              2011         46 337

2.              2007         44 084

3.             2014         42 000 (prognos)

4.              2006         39 398

5.              2012         39 301

6.              2008         39 175

7.              2010         37 902

8.              2013         37 342

9.              1989         34 827

10.            2005         34 686

 

Filer

BILhöjdprognos.pdf