BIL Sweden kommenterar Centerpartiets miljöbilsförslag

Centerpartiet har nyligen presenterat förslag till styrmedel för fossilfria fordon (DN Debatt den 6 augusti). BIL Sweden ser mycket positivt på politiska initiativ att underlätta och påskynda vägtransporternas fossiloberoende. Utvecklingen går dock redan snabbt och riktningen är klar. Styrmedlen bör därför vara kostnadseffektiva samt bygga på kända begrepp.

Förslaget till Bonus Malus. Liknande förslag har presenterats från flera håll. BIL Sweden vill uppmärksamma att utsläppen från nya bilar minskar mycket snabbt, samtidigt som andelen supermiljöbilar har fördubblats de senaste månaderna. Nya typer av styrmedel för att påverka nybilsförsäljningen kan därför ifrågasättas ur kostnad-nyttosynpunkt. Vad som behövs är snarare en tillräcklig uthållighet i de styrmedel som redan finns. Däremot brådskar det mer att komma tillrätta med utsläppen från hela personbilsbeståndet på cirka 4,5 miljoner bilar. Att ersätta en gammal bil med en ny innebär ofta halverad bränsleförbrukning, minskade lokala emissioner och starkt förbättrad trafiksäkerhet. Ett ”Bonus-Malus”-system bör därför inte läggas som en registreringsskatt kombinerad med kontantsubvention på nya bilar, det har i Frankrike visat sig kosta mycket och smaka litet. Vi bör istället bygga vidare på miljöbilsbegreppet samt den höjning av fordonsskatten som genomfördes i våras för samtliga bilar med höga koldioxidutsläpp. Det ger incitament till förbättring även för dem som verkligen är ”sämst i klassen”.

Statligt stöd till laddinfrastruktur. Eftersom en introduktion av elbilar i Sverige bygger på möjligheten att ladda i hemmet så bör regeringen undersöka om det statliga stödet till laddstolpar kan omfatta även bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Förmånsskatt för laddning och parkering. Det är i tjänstebilssegmentet som laddbara bilar först introduceras. Därför är det klokt att se till att missriktad förmånsbeskattning inte hindrar den utvecklingen.

Miljölastbilspremie. BIL Sweden stödjer det förslag som regeringens utredning ”Fossilfri fordonstrafik” gav, att införa en miljölastbilspremie. Den bör även gälla för bussar. Premien ska ställa krav på bästa miljöprestanda men vara neutral för vilken teknik som används, för att inte hämma utvecklingen på marknaden. En premie bör fungera i samklang med lokala krav på emissioner, buller med mera, så att hela lastbilsflottan successivt förbättras med avseende på utsläpp (Euro-klassning) samt att ny teknik kommer in där den har bäst förutsättningar och gör mest nytta, till exempel vid transporter nattetid i städerna.

Sammanfattningsvis ser vi mycket positivt på Centerpartiets och andra initiativ till att stimulera en snabbare förbättring av svenska fordons miljöprestanda. Med tanke på den snabba utveckling vi redan ser för nya personbilar vill vi dock uppmana till att så lite som det går ”krångla till” marknadens förutsättningar eller införa styrmedel som kostar mycket men smakar lite. Det tar tid för marknadens alla aktörer att få en överblick över nya regelverk, anpassa sina erbjudanden och på ett överskådligt sätt föra informationen vidare till kunder, som till slut är de som ska agera på all information. På miljöområdet har vi idag begreppen miljöbil och supermiljöbil, men vi har också stimulanser i förmånsbeskattning, progressiv fordonsskatt, lokala subventioner, miljözoner och dessutom diskussionen kring beskattning av biodrivmedel. Riktningen för förändring är klar, nu gäller det bara att välja den smartaste vägen. Kommande styrmedel bör därför bygga vidare på kända begrepp och principer, för att undvika informationsproblem och se till att alla fortsätter att dra åt samma håll.

 

Läs Centerpartiets förslag i DN här.

Läs BIL Swedens replik på DN Debatt här.