Bilen kung i Europa när medborgarna tillfrågas

I en ny stor undersökning om hur man invånarna i EU reser och hur de värderar olika transportslag vinner bilen en överlägsen seger. Bilen är det vanligaste transportslaget i samtliga länder.

Bilen anses vara det bekvämaste av alla transportslag vilket också är orsaken till dess överlägsna popularitet. Vägtrafik (bil, cykel, gång, buss , moped, MC) utgör grunden för EU-medborgarnas resande. Endast två procent av resandet skedde t ex med tåg.

Läs mer här.