BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014

BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2014 har nu publicerats.

Här är några axplock ur årsboken:


Rekordstor världsproduktion av fordon under 2013

Under 2013 tillverkades 87 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen vilket är en uppgång med fyra procent jämfört med 2012 och den högsta nivån någonsin, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Kina, som är den största fordonstillverkande nationen i världen har tiodubblat sin produktion från 2,1 miljoner år 2000 till 22,1 miljoner fordon under 2013. USA var näst störst med elva miljoner och Japan trea med 9,6 miljoner tillverkade fordon under 2013.

Bild1vätrldsprod


Över en miljard fordon i hela världen

Det finns drygt 1,1 miljard fordon i hela världen fördelat på 800 miljoner personbilar och 300 miljoner lastbilar/bussar, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Under perioden 2005-2012 har världens fordonsbestånd ökat med 28 procent. Drygt  vart femte fordon finns i USA. I Sverige finns bara 0,4 procent av världens fordonsbestånd.
 

4,5 miljoner personbilar i trafik i Sverige

I slutet på 2013 fanns det 4,5 miljoner personbilar i trafik i Sverige, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Bilbeståndet ökar stadigt och den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren har varit 42 000 bilar per år. Under 2013 var ökningen 48 000 bilar.
 

Drygt var femte bil är en Volvo

Volvo är den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Av de totalt 4 495 473 personbilarna som fanns i trafik vid det senaste årsskiftet var 1 004 718 Volvo motsvarande 22 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 494 108 och trea var Toyota med 298 718, som under förra året gick om den tidigare trean Saab.

Bild2märken


Fordonsindustrin en av våra viktigaste exportnäringar

Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar och hade under 2013 ett exportvärde på 125 miljarder kr, vilket motsvarar drygt elva procent av den totala svenska varuexporten, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014.
 

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskar

Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige minskade under 2013 för tredje året i rad, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Både personbilar och lastbilar/bussar minskade sina utsläpp.
 

Kraftig minskning av nya personbilars koldioxidutsläpp

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige har minskat med 31 procent under perioden 2005-2013, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Motsvarande siffra för EU totalt var en minskning med 22 procent.
 

Mer än hälften av bensinpriset är skatt

Mer än hälften av bensinpriset är skatt. Vid ett bensinpris på 15 kr per liter är 8,34 kr skatt, vilket motsvarar 56 procent av pumppriset, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Skatterna består av 2,97 kr i energiskatt, 2,37 kr i koldioxidskatt och 3 kr i moms. I dessa siffror har hänsyn tagits till att den femprocentiga låginblandningen av etanol i bensin är befriad från energi- och koldioxidskatt.

Bild3bensinskatt


Kina världens största fordonsmarknad

På världens största fordonsmarknad, Kina, ökade försäljningen av personbilar, lastbilar och bussar med 14 procent till 22 miljoner fordon under 2013, visar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. I USA, världens näst största fordonsmarknad, såldes 15,9 miljoner fordon, en ökning med drygt sju procent. På den tredje största marknaden Japan låg försäljningen på ungefär oförändrad nivå, 5,4 miljoner fordon under 2013.


Kvinnors bilägande ökar mest

Kvinnors bilägande ökar mer än männens. Sedan mitten på 80-talet har antalet bilar som ägs av kvinnor ökat med 83 procent, vilket kan jämföras med antalet bilar som ägs av män som ökat med 19 procent, framgår det av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014. Omkring 1,2 miljoner bilar ägs av kvinnor och 2,3 miljoner ägs av män, vilket innebär att 35 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor.

Andelen äldre med körkort ökar kraftigt

Andelen körkortsinnehavare bland äldre och inte minst bland kvinnor har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Idag har 83 procent av alla som är 67 år eller äldre körkort, vilket kan jämföras med andel på 30 procent 1980. Bland kvinnor 67 år och äldre har andelen med körkort ökat från tio procent 1980 till 73 procent 2013.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31. 

 

Filer

pressmeddbisv14.pdf
diagrpressmeddbisv14.xls
tabellerurbisv14.xls