Bygg Stockholm för bilism 2.0

Stockholmarna behöver tillgång till bil för att klara vardagen. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Stockholms Handelskammare och BIL Sweden. Drygt hälften av de boende i Stockholms innerstad och närförort använder bil flera gånger i månaden för vardagsärenden och 4 av 10 för att köra till egna eller andras aktiviteter.

- Undersökningen visar att bilen är oersättlig för att få livspusslet att gå ihop. Vi behöver smarta parkeringslösningar och en modern stadsplanering som på ett hållbart sätt inkluderar bilen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
75 procent av samtliga tillfrågade anser att det är viktigt att det i nya bostadsområden planeras för bilars framkomlighet och parkering. 59 procent anser att det är viktigt att ha kunna ha bil även om man bor i en storstad.

- Stockholm behöver vidareutveckla och förbättra kollektivtrafiken. Men vi behöver också stärka möjligheterna att hyra eller dela bil via bilpooler och inse att bilen kommer vara viktig för dem som bor här också i framtiden, avslutar Handelskammarens policychef Fredrik Johansson.

Läs undersökningen här.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice vd BIL Sweden, 070-235 63 19 eller Handelskammarens kommunikationschef Andreas Åström, 073-633 55 55.