En bra dag för Sverige

Det är mycket glädjande att Förbifart Stockholm nu definitivt fått klartecken säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

-Det är ett av de mest samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekten med stor betydelse för Stockholmregionens utveckling. Förbifarten har ett massivt folkligt och politiskt stöd och det är tråkigt att ett litet udda parti kunnat utnyttja det parlamentariska läget till att skapa osäkerhet, förseningar och onödiga kostnader.

-Vägtrafik är det trafikslag som dominerar resandet i Sverige och tillsammans med  den planerade framtida Österleden kommer Förbifarten att skapa ett fungerande transportsystem utan kökaos även när Stockholmsregionen växt till tre miljoner invånare, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.