Feltänkt i budgeten om supermiljöbilspremien

I veckan presenterades Budgetpropositionen för 2015. Miljöbilssatsningarna haltar. Konsekvensen blir att miljöbilspolitiken riskerar att hamna på långtidsparkeringen.

I budgetpropositionen anges att man förlänger nuvarande supermiljöbilssystem till 1 januari 2017. Regeringen föreslår att det avsätts 100 miljoner kr för 2015 respektive 2016, men inga ytterligare anslag för 2014 trots att medlen tog slut redan under sensommaren.

Anslagna medel för 2015 och 2016 otillräckliga

- Med det som nu aviserats kommer vi att se en kraftig avmattning av registreringar av supermiljöbilar under resten av 2014.  Under de första dagarna av 2015 kommer vi däremot att se en rusning för att få del av de anslagna 100 miljonerna innan de tar slut. Om vi utgår ifrån att samma nivå för supermiljöbilspremien som idag (40 000 kronor per bil) behålls räcker detta endast till 2 500 bilar per år. Dessa bilar kommer att säljas och produceras redan under detta år, ställas i lager och sedan registreras under början av nästa år. Detta är djupt olyckligt, konstaterar Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- I princip betyder det att 2 500 supermiljöbilar registreras den 1 januari 2015 och att alla pengarna tar slut dag ett. Vad händer de kommande 364 dagarna kalenderåret 2015? Vi hoppas att detta helt enkelt är ett feltänk från den nya regeringen, att man missat hur framgångrik satsningen på supermiljöbilar varit och att man allokerar mer medel omedelbart, fortsätter Bertil Moldén.

Anslagna medel för 2014 redan slut

Satsningen på supermiljöbilar, som släpper ut högst 50 gram koldioxid per km har varit så framgångsrik (se graf) att de anslagna medlen tog slut på sensommaren. Det regeringen föreslår innebär en nedrustning på miljöbilsområdet och är ett stort avsteg från tidigare planerade satsningar. Den förra regeringen gick den 25 augusti 2014 ut med att de avsåg att tillföra 75 miljoner kronor för 2014 samt höja anslagen för supermiljöbilspremien till 215 miljoner kr för 2015 respektive 2016.

- Det den nya regeringen nu aviserar är tyvärr ödesdigert för den positiva utvecklingen gällande  supermiljöbilarna och de sjunkande koldioxidutsläppen för nya personbilar.  Vi kommer att få ett hack i skivan om inga ytterligare medel tillförs för leveranser under 2014. Det är avgörande när vi nu äntligen fått fart på försäljningen av laddbara elbilar (supermiljöbilar) efter en trög start, avslutar Bertil Moldén.

 

  För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Bild1