Information till bilägare med fordonsgasdrift

- och där bilens ålder är 15 år eller mer.

Enligt gällande regelverk ECE R 110 ska gastankarna på bil med fordonsgas som bränsle tas ur drift senast då bilen fyller 20 år. För bilar tillverkade under 90-talet har vissa biltillverkare i samråd med den berörda tillverkaren av gastanken av säkerhetsskäl valt att begränsa livslängden till 15 år.

Dessa ”15-åringar” börjar nu falla för åldersstrecket i samband med den årliga kontrollbesiktningen. Särskilt informationsbrev från Transportstyrelsen sänds under mars ut till respektive bilägare med mer detaljerad information.

I samband med detta får bilägaren tre alternativ.
1. Byta ut gastankarna mot nya.
2. Gasdriften tas bort och ersätts med enbart bensindrift.
3. Lämna bilen till skrotning.

För ytterligare information om just din bil ombeds du kontakta din återförsäljare eller märkesverkstad.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida