Kraftig uppgång för nya bilar i hela landet

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2014 visar följande:


A) Kraftig uppgång för nya bilar i hela landet

B) Var sjunde ny bil registreras i Stockholms kommun

C) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en elbil eller laddhybrid

 

A) Kraftig uppgång för nya bilar i hela landet

- Nybilsregistreringarna har ökat kraftigt hittills i år och samtliga län visar på plussiffror. Gotland har den största ökningen med plus 55 procent jan-juli i år och Jämtlands län den näst största uppgången med 29 procent. I riket som helhet är uppgången 17 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden har gjort att BIL Sweden nyligen justerade upp sin prognos för i år från 290 000 till 305 000 nya bilar. Skulle prognosen slå in blir 2014 det sjätte bästa bilåret genom tiderna, fortsätter Bertil  Moldén.
 

Bild1län

B) Var sjunde ny bil registreras i Stockholms kommun

- Stockholms kommun är i kraft av sitt höga invånarantal den kommun som har klart flest nyregistrerade bilar i landet. Var sjunde bil (14 procent) som nyregistrerades jan-juli i år registrerades i Stockholms kommun. Förutom högt invånarantal förklaras de höga nybilssiffrorna i Stockholms kommun av att en del stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte här och dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Lägst antal nyregistreringar bland landets kommuner hade Dorotea med åtta st bilar hittills i år, säger Bertil Moldén.

Bild2kommun

C) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en elbil eller laddhybrid

- Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Den klart vanligaste miljöbilen är dock en diesel (68 procent), följt av elhybrider (elva procent), supermiljöbilar (tio procent), gasbilar (sju procent) och sist etanolbilar (fyra procent) av miljöbilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Bild3typmiljöbil

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunjuli14.xlsx