Låt inte miljöbilspolitiken kapsejsa i Harpsundsviken!

I helgen träffas Alliansen på Harpsund för att göra upp sitt valmanifest. Sannolikt kommer en del av mötet att handla om vägtrafik och klimat och därmed beröra Centerpartiets förslag om att inrätta ett s.k. Bonus-Malussystem för personbilar.

Även inom oppositionen finns planer på att lansera ett liknande styrmedel. Förslaget går ut på att köp av nya bilar med certifierade CO2-utsläpp över en viss gräns beskattas, medan köp av de bilar som har lägst klimatpåverkan (CO2-utsläpp) subventioneras med en kontantbonus. BIL Sweden anser att förslaget leder fel eftersom det ger liten klimatnytta till en hög kostnad, hämmar förnyelsen av personbilparken och låser marknaden till ett styrmedel som är svårt att avskaffa.

- Ytterligare ett styrmedel på personbilssidan är ett tveksamt bidrag till minskningen av fossila bränslen i transportsektorn. Det franska systemet avskräcker. Det kostar mycket men smakar lite. Utsläppen från nya bilar minskar redan mycket snabbt. Vad som behövs nu är att hålla i de styrmedel som finns och som har bidragit till den fantastiska utvecklingen när de gäller minskade koldioxidutsläpp från nya bilar i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Mellan åren 1978 och 1996 hade vi i Sverige en försäljningsskatt på nyregistrerade bilar. År 1996 avskaffades försäljningsskatten och istället höjdes fordonsskatten. Skälet till denna förändring var att stimulera en förnyelse av bilparken. Sverige har en av Västeuropas äldsta bilparker med ca 4,5 miljoner bilar. Om vi ska uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta måste vi ta hänsyn till hela bilparken och inte enbart nybilsförsäljningen, fortsätter Bertil Moldén.

- En registreringsskatt blir krånglig att införa och svår att avskaffa, bland annat eftersom den binder upp ett högre värde i begagnade bilar. Det försvårar en förnyelse och därmed utsläppsminskning i hela bilparken, fortsätter Bertil Moldén.

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat kraftigt under de senaste månaderna, vilket är glädjande. Premien för supermiljöbilar har fungerat bra, men nu är de statliga pengarna slut och marknaden vet inte vad som kommer att gälla. Miljöbilspolitiken haltar just nu. En ”quick fix” från regeringens sida är att förlänga supermiljöbilspremien, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.