Många nya miljöbilar och supermiljöbilar kommer under 2014

Den 1 januari 2013 skärptes miljöbilsdefinitionen för miljöbilar vilket medförde att andelen miljöbilar minskade till 10,1 % under 2013 (45,2 % 2012).

Under året har det tillkommit ett antal miljöbilsmodeller och trenden fortsätter under 2014. När det gäller supermiljöbilar (som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per km) så introduceras minst ett tiotal laddbara elbilar under 2014.

För mer info se miljöbilslistan samt elbilslistan för laddbara elbilar.

Filer

Miljöbilslista 2 2014.pdf
Elbilslista Laddbara elbilar.pdf