Ny rapport: så får vi mer buss för pengarna!

Kostnaderna för den offentligt beställda busstrafiken har stigit kraftigt det senaste decenniet. En av de viktigaste orsakerna är skiftande detaljkrav på fordonen. Cirka en tiondel av kostnaderna för busstrafik utgörs av fordonskostnader, vilket innebär nästan två miljarder kronor år 2012, baserat på en uppskattning från SKL. Buss- och fordonsbranschen vill från vårt håll bidra till färre onödiga kostnader och mer kollektivtrafik för pengarna.

Idag publicerar därför WSP Analys & Strategi en studie på uppdrag av Sveriges Bussföretag och BIL Sweden. Studien har tittat på vilka krav som ställs på offentligt upphandlade bussar och hur detta kan bidra till att fordonen blir onödigt dyra. Slutsatsen är i stora drag att varierande upphandlingskrav ger högre kostnader på grund av att marknaden fragmentiseras.

För att vi ska kunna få mer buss för pengarna behöver marknaden veta att bussar kan flyttas mellan olika platser, säljas vidare och hållas i gott skick under hela sin livslängd. Detta är också en grundförutsättning för att tillverkarna ska kunna satsa mer på kvalitet. Med större serier lönar det sig att sätta än mer genomarbetade produkter på marknaden. En harmonisering av den svenska och helst hela den nordiska bussmarknaden är därför önskvärd.

De krav som köparen ställer, exempelvis på miljö och säkerhet, behöver inte bli slappare, tvärtom. Det som behövs är att beställare följer branschstandard och därmed ställer krav på funktion snarare än teknisk lösning, samt i högre grad accepterar varandras krav så att andrahandsmarknaden öppnas.

Flera goda exempel och initiativ finns, exempelvis ett gryende samarbete mellan de nordiska huvudstäderna. Fler ansvariga politiker och tjänstemän behöver intressera sig för de särkrav som ger mindre buss för pengarna - och börja ställa rätt frågor för att få bukt med dem.

Läs WSP:s studie här:

Blädderbar pdf

Pdf