Nya bilar ökar i samtliga län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2014 visar följande:


A) Nya bilar ökar i samtliga län

B) Supermiljöbilar ökar kraftigt från låga nivåer

C) Nästan var tionde ny miljöbil är en supermiljöbil i Stockholms län
 

A) Nya bilar ökar i samtliga län

- Uppgången för nybilsregistreringarna är spridd över hela landet och samtliga län har ökat sina nybilsregistreringar hittills i år. Störst uppgång har det varit på Gotland med 68 procent fler nya bilar jan-april i år. Västernorrlands län kom på andra plats med en uppgång på 31 procent. Av storstadslänen ökade Västra Götalands län mest med ett plus på 24 procent. I riket som helhet var ökningen 19 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Bilregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och den positiva utvecklingen på bilmarknaden är ett tecken på återhämtningen i den svenska ekonomin, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1länökning
 

B) Supermiljöbilar ökar kraftigt från låga nivåer

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 75 procent hittills i år. Det är dock en uppgång från låga nivåer och supermiljöbilarna svarade jan-april för bara 1,2 procent av totalmarknaden jämfört med 0,8 procent samma period förra året. Vi har sett en kraftig ökning av supermiljöbilarna under de två senaste månaderna och vi anser att det är väsentligt att statsmakterna har en beredskap att tillföra ytterligare medel för utbetalning av supermiljöbilspremien för att säkerställa att premien räcker till alla bilar, säger Bertil Moldén.

- Sju av tio supermiljöbilar som nyregistrerats jan-april i år har registrerats i de tre storstadslänen, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2supermiljömånad

 

Bild3

C) Nästan var tionde ny miljöbil är en supermiljöbil i Stockholms län

- Nästan var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil. Den vanligaste miljöbilen är en diesel (66 procent), följt av elhybrid (tolv procent), supermiljöbil (nio procent), gasbil (åtta procent) och etanolbil (fem procent), avslutar Bertil Moldén.
 

Bild4

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunapril14.xlsx