Nya bilar ökar mest på Gotland

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande:

A) Nya bilar ökar mest på Gotland

B) Supermiljöbilar ökar kraftigt – ytterligare medel till premien behöver tillföras

C) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

 

A) Nya bilar ökar mest på Gotland

- Nybilsregistreringarna ökar i samtliga län och allra mest på Gotland. I riket som helhet är uppgången 16 procent januari-maj i år och på Gotland är ökningen hela 46 procent. När det gäller Gotland är ökningen stor procentuellt sett, men mer blygsam i absoluta tal. Näst största ökningen hade Västernorrlands län med ett plus på 30 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Utvecklingen på bilmarknaden är glädjande och ett tecken på återhämtningen i den svenska ekonomin, fortsätter Bertil  Moldén.

Bild1nyreglän

 

B) Supermiljöbilarna ökar kraftigt – ytterligare medel till premien behöver tillföras

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Hittills i år har registreringarna av supermiljöbilar fördubblats och de svarar för 1,3 procent av de totala nybilsregistreringarna jämfört med 0,7 procent samma period förra året. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

- Om nuvarande positiva trend för supermiljöbilar håller i sig under resten av året, vilket våra prognoser tyder på, kommer redan tilldelade medel för supermiljöbilspremien inte att räcka till för i år. BIL Sweden har i en skrivelse till berörda ministrar begärt att regeringen omgående lämnar besked om att ytterligare medel kommer att tillföras så att alla supermiljöbilar som nyregistreras i år verkligen får supermiljöbilspremie, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2supermiljö

Bild3supermiljölän
 

C) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

- Två av tre nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län jan-maj i år var dieslar. Näst vanligast var elhybrider med drygt elva procent, supermiljöbilar dvs elbilar/laddhybrider tio procent, gasbilar åtta procent och etanolbilar med fyra procent av miljöbilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén.


Bild4typmiljö

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunmaj14.xlsx