Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande:

A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

B) Nästan var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

C) Högst miljöbilsandel på Gotland

 

A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

- Nybilsregistreringarna ökar i samtliga län och allra mest på Gotland. I riket som helhet är uppgången 17 procent januari-augusti i år och på Gotland är ökningen hela 59 procent. När det gäller Gotland är ökningen stor procentuellt sett, men mer blygsam i absoluta tal. Näst största ökningen hade Blekinge län med ett plus på 28 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Bilmarknaden är mycket stark, och om BIL Swedens prognos på 305 000 nya personbilar i år slår in kommer 2014 att bli det sjätte bästa bilåret genom tiderna, fortsätter Bertil Moldén

Bild1länökning


B) Nästan var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

- Nästan var fjärde ny bil som nyregistrerades under de första åtta månaderna i år registrerades i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Klart flest bilar registrerades i Stockholms kommun som också har flest invånare av landets kommuner, säger Bertil Moldén.

Bild2kommun
 

C) Högst miljöbilsandel på Gotland

- Gotland är det län som har den högsta miljöbilsandelen i landet. Var fjärde bil som nyregistrerats på Gotland hittills i år är miljöbilsklassad. På andra plats när det gäller miljöbilsandelen kom Stockholms län, avslutar Bertil Moldén.  

Bild3miljöbilsandelDetaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunaug14.xlsx