Ökade nybilsregistreringar i samtliga län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2014 visar följande:

A) Ökade nybilsregistreringar i samtliga län

B) Drygt var fjärde ny bil registreras i Stockholms län

C) Två av tre nya supermiljöbilar i storstadslänen

D) Högsta miljöbilsandelen på Gotland

 

A) Ökade nybilsregistreringar i samtliga län

- Nybilsregistreringarna har ökat i samtliga län hittills i år. Största ökningen hade Gotlands län med ett plus på hela 63 procent, jämfört med riket som helhet som ökade med 20 procent. Uppgången på Gotland är stor procentuellt sett, medan det är en liten uppgång i absoluta tal. Näst störst ökning hade Jämtlands län med en uppgång på 40 procent. I de tre storstadslänen, där sex av tio nya bilar registreras, ökade registreringarna sammantaget med 17 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- BIL Sweden höjde nyligen sin prognos för antalet nyregistrerade personbilar i år från 275 000 till 290 000. Skulle prognosen slå in innebär det en uppgång med 7,6 procent jämfört med utfallet för 2013 som var närmare 270 000 bilar. Höjningen av prognosen gjordes bland annat mot bakgrund av att vi för närvarande ligger på en årstakt för nyregistreringarna som väsentligt överstiger den tidigare prognosen på 275 000, vi har en ökad orderingång och förutsättningarna för en stark bilmarknad i år är goda med ökad köpkraft hos hushållen, rekordlåga räntor, minskad arbetslöshet och en konjunkturåterhämtning, säger Bertil Moldén.

Bild1lälökning


B) Drygt var fjärde ny bil registreras i Stockholms län

- Stockholms län är det län där det registreras flest nya bilar. Mer än var fjärde ny bil som registrerats hittills i år registrerades i Stockholms län. Stockholms län har en högre andel av nybilsregistreringarna (28 procent) än av antalet invånare (22 procent) i Sverige. Att andelen av nybilsregistreringarna är högre än befolkningsandelen förklaras bland annat av att många stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte i Stockholms län och att dessa bilar registreras i Stockholms län även om de används i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2antallän


C) Två av tre nya supermiljöbilar i storstadslänen

- Två av tre supermiljöbilar, dvs framför allt elbilar och laddhybrider, som nyregistrerats hittills i år registrerades i de tre storstadslänen. Supermiljöbilarna står än så länge för en mycket liten andel av de totala nybilsregistreringarna, 0,8 procent januari-februari. Vi räknar dock med att andelen successivt kommer att öka under resten av året, i takt med att nya modeller introduceras, säger Bertil Moldén.

Bild3supermiljö

 

D) Högsta miljöbilsandelen på Gotland

- Gotlands län har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna hittills i år. Av de miljöbilar som registrerades under de två första månaderna i år på Gotland var 26 procent miljöbilar enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 2013. Stockholms län kom på andra plats med 20 procent miljöbilar. I riket som helhet var drygt 14 procent miljöbilar, avslutar Bertil Moldén.

Bild4miljö

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunfebr14.xlsx