Ökade registreringar av supermiljöbilar, men den positiva utvecklingen hotas

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2014 visar följande:

A) Ökade registreringar av supermiljöbilar, men den positiva utvecklingen hotas

B) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid

C) Nya bilar ökar i alla län

 

A) Ökade registreringar av supermiljöbilar, men den positiva utvecklingen hotas

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har tredubblats under de första nio månaderna i år. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden har ökat från 0,6 procent jan-sep förra året till 1,6 procent samma period i år. Registreringarna har ökat i samtliga län och i exempelvis Stockholms län har supermiljöbilsregistreringarna fyrdubblats, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den positiva utvecklingen för laddbara elbilar, som till stor del kan tillskrivas supermiljöbilspremien, hotas nu allvarligt av att regeringen i förra veckans budget inte föreslagit ytterligare medel till supermiljöbilspremien under 2014. Detta innebär att många supermiljöbilar som registreras i år inte kommer att få någon supermiljöbilspremie. Det är väsentligt att regeringen tänker om så att nya medel tillförs för 2014 och att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 och 2016 ökar jämfört med budgetförslaget, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1supermiljö

 

B) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid

- Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Den klart vanligaste miljöbilen är dock en diesel (66 procent), följt av supermiljöbilar (drygt elva procent), elhybrider (elva procent), gasbilar (åtta procent) och sist etanolbilar med fyra procent av miljöbilsmarknaden, säger Bertil Moldén.
 

Bild2typmiljöbil

 

C) Nya bilar ökar i alla län

- Den goda konjunkturen för nya bilar är spridd över hela landet och samtliga län visar på ökade nybilsregistreringar hittills i år. Största ökningen hade Gotland med en uppgång på hela 53 procent under de första nio månaderna i år jämfört med samma period förra året. Näst största ökningen hade Jämtlands län (+25%) följt av Västernorrlands län (+22%). Kalmar län hade lägst ökningstal med plus sju procent hittills i år. I riket som helhet var ökningen 15 procent, säger Bertil Moldén.

- Ökad nybilsbilsförsäljning är bra för AB Sverige. Det är bra för både tillväxten och sysselsättningen i landet. En förnyelse av bilparken med en ökad andel nya bilar är också bra ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, avslutar Bertil Moldén.
 

Bild3länökning

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunsep14.xlsx