Pengarna till supermiljöbilar räcker inte

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-dec 2013 visar följande:

A) Pengarna till supermiljöbilar räcker inte

B) Sex av tio nya bilar är dieslar

C) Nybilsregistreringarna ökade mest i Södermanlands län under 2013

D) Högst miljöbilsandel i Stockholms län
 

A) Pengarna till supermiljöbilar räcker inte

- Vi räknar med att nyregistreringarna av supermiljöbilar kommer att öka i år till 4 500 bilar jämfört med drygt 1 500 förra året. Det skulle innebära en marknadsandel på ca 1,5 procent för supermiljöbilarna i år. Skulle prognosen slå in innebär det att ytterligare medel för utbetalning av supermiljöbilspremien behöver tillföras för att premien ska räcka till alla bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.   

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, i huvudsak elbilar och laddhybrider, ökade med cirka 65 procent under 2013. Men det är en ökning från låga nivåer. Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna var endast 0,6 procent under 2013 jämfört med 0,3 procent under 2012. Sju av tio supermiljöbilar registrerades i de tre storstadslänen under förra året, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1supermiljö


B) Sex av tio nya bilar är dieslar

- Sex av tio nyregistrerade bilar under 2013 var dieslar. Högst dieselandel hade Jämtlands län där åtta av tio nyregistrerade bilar under förra året var dieslar. Lägst dieselandel hade Gotlands län där varannan ny bil var en diesel. Dieselandelen i riket som helhet minskade under 2013 till 62 procent jämfört med rekordnivån 67 procent under 2012, säger Bertil Moldén.

Bild2diesel

- Dieselandelen har ökat kraftigt i Sverige sedan 2005 samtidigt som andelen bensinbilar minskat. Under förra året minskade dock dieselandelen och bensinandelen ökade. Andelen etanolbilar av nybilsregistreringarna har sjunkit kraftigt, från 23 procent toppåret 2008 till en procent förra året, fortsätter Bertil Moldén.

Bild3nyregdrivmedel

 

C) Nybilsregistreringarna ökade mest i Södermanlands län under 2013

- Södermanlands län var det län som ökade sina nybilsregistreringar mest under förra året. Där ökade registreringarna med sju procent samtidigt som registreringarna i riket som helhet minskade med fyra procent. Den största minskningen av registreringarna hade Gotlands län med ett minus på tolv procent, säger Bertil Moldén.

Bild4nyreglän


D) Högst miljöbilsandel i Stockholms län

- I riket som helhet var en av tio nya bilar miljöbil enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft den 1 januari 2013. Stockholms län hade den högsta och Norrbottens län den lägsta miljöbils-andelen av nybilsregistreringarna under 2013. Av de miljöbilar som registrerades i Stockholms län under 2013 var 54 procent dieslar, 18 procent elhybrider, tolv procent gasbilar, tio procent etanolbilar och sex procent elbilar och laddhybrider, avslutar Bertil Moldén.

Bild5miljöbilsandel

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommundec13.xlsx