Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2012

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för 2012 visar följande:

A) Rekord för miljöbilar och dieselbilar

B) Ökade bilregistreringar i Norrbottens och Uppsala län

C) 120-grammare vanligaste miljöbilen


A) Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2012

- 2012 blev ett rekordår för både andelen miljöbilar och dieselbilar i Sverige. Alla län utom två slog rekord för miljöbilsandelen och för dieselandelen slogs rekord i samtliga län. Den skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft vid årsskiftet kommer medföra att miljöbilsandelen kommer sjunka kraftigt i år, säger Bertil Moldén.

Bild1miljöbilsandel


Bild2dieselandel

 

B) Ökade bilregistreringar i Norrbottens och Uppsala län under 2012

- Norrbottens och Uppsala län gick mot strömmen och ökade sina nybilsregistreringar under 2012 med 3,8 resp 2,6 procent. I Stockholms län, där mer än var fjärde ny bil registreras, var det en mindre nedgång med knappt en procent. Även om registreringarna i riket som helhet minskade med drygt åtta procent var 2012 ett bra bilår med 280 000 registreringar. Det är mer än genomsnittet för de senaste tio åren och bättre än vår prognos på 270 000 i början på året. Det är viktigt och komma ihåg att vi jämför med ett mycket starkt 2011 som var det sjätte bästa bilåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild3länökning

 


C) 120-grammare vanligaste miljöbilen under 2012

- De sk 120-grammarna, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km var den klart vanligaste miljöbilen som nyregistrerades under 2012. I Stockholms län var 86 procent av de nya miljöbilarna 120-grammare. Näst vanligast var gasbilar med sex procent och därefter etanolbilar med fyra procent. Supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med max 50 g/km i koldioxidutsläpp, svarade för bara en procent av miljöbilsmarknaden i Stockholms län under förra året, avslutar Bertil Moldén.


Bild4miljötyp

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.
 

Filer

länkommundec12.xls