Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande:

A) Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

B) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

C) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

D) Flest nya supermiljöbilar i Stockholms län

E) Högsta dieselandelen i Jämtlands län

 

A) Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland i januari

- Gotlands län var det län som procentuellt sett ökade sina nybilsregistreringar mest under januari. Där ökade registreringarna med 46 procent samtidigt som registreringarna i riket som helhet ökade med 19 procent. Uppgången på Gotland är stor procentuellt sett, men i absoluta tal är uppgången mer blygsam, från 50 bilar i januari förra året till 73 st i januari i år. I Stockholms län, där 30 procent av alla nya bilar registreras, ökade registreringarna med 28 procent, säger Bertil Moldén, vd på BIL Sweden.

- Det var väntat att det skulle bli en kraftig uppgång av bilregistreringarna i januari, eftersom vi jämför med svaga siffror i början på förra året. Orsaken till de svaga fjolårssiffrorna är tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, vilket medförde färre registreringar i början på förra året, förklarar Bertil Moldén.

Bild1ökninglän


B) Var fjärde ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

- Var fjärde bil som nyregistrerades i januari registrerades i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholms kommun har en högre andel av hela rikets nybilsregistreringar än vad som motsvarar dess andel av befolkningen. Det förklaras bland annat av att många stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet, säger Bertil Moldén.  

Bild2kommunflset


C) Två av tre nya miljöbilar är dieslar i Stockholms län

- Två av tre nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län under januari var dieslar. Näst vanligast var elhybrider med 14 procent, gasbilar elva procent, supermiljöbilar med fem procent och sist etanolbilar med tre procent av miljöbilsmarknaden, säger Bertil Moldén.

Bild3miljöbiltypstockh
 

D) Flest nya supermiljöbilar i Stockholms län

- Fyra av tio supermiljöbilar, i huvudsak elbilar och laddhybrider, som nyregistrerades i januari registrerades i Stockholms län. De tre storstadslänen svarade för två tredjedelar av antalet nyregistrerade supermiljöbilar. Supermiljöbilarna står än så länge för en mycket liten andel av de totala nybilsregistreringarna, 0,7 procent i januari. Vi räknar dock med att andelen successivt kommer att öka under resten av året och nå en marknadsandel på ca 1,5 procent för helåret, säger Bertil Moldén.

Bild4supermiljö


E) Högsta dieselandelen i Jämtlands län

- Jämtlands län har den högsta andelen dieselbilar av nyregistreringarna. Drygt 70 procent av de nya bilar som registrerades där i januari var dieslar. Det är dock en nedgång jämfört med både förra året och året dessförinnan. I januari 2012 nåddes en toppnivå för dieselandelen på hela 88 procent i Jämtlands län, avslutar Bertil Moldén.

Bild5dieselandel

 

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunjan14.xlsx