Supermiljöbilarna ökar - men den positiva utvecklingen hotas

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2014 visar följande:

A) Supermiljöbilarna ökar - men den positiva utvecklingen hotas

B) Tolv procent av nya miljöbilar i Stockholms län är supermiljöbilar

C) Nya bilar ökar i hela landet

D) Mer än var femte ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

 

A) Supermiljöbilarna ökar - men den positiva utvecklingen hotas

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har tredubblats under de första tio månaderna i år. Det är en uppgång från låga nivåer och supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden är 1,6 procent hittills i år. Sju av tio supermiljöbilar har registrerats i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid. Det är mycket olyckligt att regeringen inte har tillfört nya medel för innevarande år i sin höständringsbudget för 2014. Det är också mycket olyckligt att de medel för supermiljöbilspremien som regeringen föreslår för 2015 och 2016 är otillräckliga och innebär en nedrustning på miljöbilsområdet och ett stort avsteg från tidigare planerade satsningar. Regeringens agerande är anmärkningsvärt när vi nu äntligen fått fart på försäljningen av laddbara elbilar (supermiljöbilar) efter en trög start, fortsätter Bertil Moldén.
 

Bild2supermiljöbillän

 

B) Tolv procent av nya miljöbilar i Stockholms län är supermiljöbilar

- Tolv procent av antalet nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län hittills i år är supermiljöbilar, dvs elbilar eller laddhybrider. Det innebär att supermiljöbilar är den näst vanligaste nya miljöbilen i länet. Den klart vanligaste miljöbilen är en diesel (66%), följt av supermiljöbilar (12%), elhybrider (11%), gasbilar (8%) och sist etanolbilar med knappt fyra procent av miljöbilsmarknaden, säger Bertil Moldén.
 

Bild5miljöbiltypstockh

 

C) Nya bilar ökar i hela landet

- Nybilsregistreringarna har hittills i år ökat med 15 procent i riket som helhet. Uppgången är spridd över hela landet, där Gotland sticker ut med en uppgång på hela 49 procent. Näst största ökningen hade Västernorrlands län och tredje största Jämtlands län, båda med ett plus på drygt 23 procent, säger Bertil Moldén.

- Bilregistreringarna brukar användas som en viktig konjunkturindikator och de ökade bilregistreringarna är en positiv konjunktursignal. Idag är det den inhemska efterfrågan, bland annat inköp av bilar, som är motorn i den svenska konjunkturen, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1länökning


D) Mer än var femte ny bil registreras i de tre storstadskommunerna

- Mer än var femte ny bil som nyregistrerades under de första tio månaderna i år registrerades i de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Klart flest bilar registrerades i Stockholms kommun som också har flest invånare av landets kommuner, avslutar Bertil Moldén.
 

Bild4flestkommun

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunokt14.xlsx