Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-maj 2013 visar följande:

A) Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

B) Högst miljöbilsandel i Stockholms län

C) Högst dieselandel i Jämtlands län

A) Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

- Tre av fyra supermiljöbilar som nyregistrerats hittills i år har registrerats i de tre storstadslänen. Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har ökat, men från låga nivåer. Deras andel av de totala nybilsregistreringarna i Sverige var 0,7 procent under de fem första månaderna i år, jämfört med 0,1 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi tror att det går att snabba på introduktionen av supermiljöbilar genom att införa ytterligare stimulanser typ det man gjort i Norge, t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1supermiljö


B) Högst miljöbilsandel i Stockholms län

- Skärpningen av miljöbilsdefinitionen från årsskiftet har som väntat gjort att andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna sjunkit kraftigt. I riket som helhet är en av tio nya bilar hittills i år miljöbilar enligt den nya miljöbilsdefinitionen jämfört med fyra av tio samma period förra året enligt den gamla definitionen. Stockholms län har den högsta miljöbilsandelen jan-maj i år, säger Bertil Moldén. 


Bild2miljöbil

- Varannan nyregistrerad miljöbil i Stockholms län i år är en dieselbil. Näst vanligast är elhybrider följt av gasbilar, etanolbilar och supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter Bertil Moldén.

Bild3typstockholm

C) Högst dieselandel i Jämtlands län

- Andelen dieslar av nybilsregistreringarna är högst i Norrlandslänen med Jämtlands län i topp med 78 procent dieslar av nyregistreringarna under de fem första månaderna i år. Dieselandelen i riket som helhet har jan-maj i år minskat till 64 procent jämfört med fjolårets rekordnivå då drygt 67 procent av de nya bilarna var dieslar, säger Bertil Moldén.

- En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil och den kraftiga ökningen av dieselsandelen i Sverige under senare år är en viktig förklaring till att Sverige är bland de länder som minskat sina koldioxidutsläpp från nya bilar mest inom EU, avslutar Bertil Moldén.

Bild4diesel

 


Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.
 

Filer

länkommunmaj13.xlsx