Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2013 visar följande:

A) Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

B) Var tredje ny miljöbil en gasbil i Stockholms län i januari

C) Kraftigt minskad miljöbilsandel i januari


A) Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

- Nyregistreringarna av sk supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, ligger än så länge på mycket låga nivåer. Deras andel av de totala nybilsregistreringarna i Sverige var 0,3 procent under 2012 och en procent i januari i år. Tre av fyra nyregistrerade supermiljöbilar i januari var laddhybrider och en av fyra var rena elbilar. I januari registrerades tre av fyra supermiljöbilar i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1supermiljöbillän


Supermiljöbil=personbil med CO2-utsläpp på max 50 g/km

 

B) Var tredje ny miljöbil en gasbil i Stockholms län i januari

- Miljöbilsandelen i Stockholms län sjönk från 38 procent i januari förra året till elva procent i januari i år, som en effekt av den nya skärpta miljöbilsdefinitionen. Den nya definitionen har medfört förändringar mellan olika typer av miljöbilar. I januari i år var den vanligaste nya miljöbilen i Stockholms län en gasbil. I januari förra året var den vanligaste miljöbilen en sk 120-gramsdiesel med den miljöbilsdefinition som gällde då, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2miljöbilstockh

 


C) Kraftigt minskad miljöbilsandel i januari

- Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna sjönk som väntat kraftigt i januari. Det beror på den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft vid årsskiftet, som gör att betydligt färre modeller än tidigare kvalar in som miljöbil. I riket som helhet var miljöbilsandelen i januari i år knappt nio procent enligt den nya definitionen, vilket kan jämföras med 40 procent i januari förra året enligt den gamla definitionen, avslutar Bertil Moldén.

Bild3miljöbil


Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.
 

Filer

länkommunjan13.xls