Var sjätte ny miljöbil i Västra Götaland är en supermiljöbil

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-april 2013 visar följande:

A) Var sjätte ny miljöbil i Västra Götalands län är en supermiljöbil

B) Minskad dieselandel jämfört med fjolårets rekordnivå

C) Tre av tio nya bilar registreras i Stockholms län


A) Var sjätte ny miljöbil i Västra Götalands län är en supermiljöbil

- Var sjätte nyregistrerad miljöbil i Västra Götalands län under jan-april i år var en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Den nya skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet har inneburit en kraftig minskning av andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna och också en omfördelning mellan olika typer av miljöbilar. Även om dieselbilarna har minskat sin andel av miljöbilsregistreringarna med den nya definitionen är de fortfarande den vanligaste typen av miljöbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. 

Bild1typmiljögbg
 

 

B) Minskad dieselandel jämfört med fjolårets rekordnivå

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna har minskat i samtliga län hittills i år jämfört med fjolårets rekordnivåer. I riket som helhet var dieselandelen 64,2 procent jan-april i år jämfört 67,6 procent samma period förra året. Högst dieselandel har Norrlandslänen med Jämtlands län i topp med 77,2 procent dieslar hittills i år, säger Bertil Moldén.

Bild2dieselandel

- Den kraftiga ökningen av dieselandelen under senare år är en av de viktigaste förklaringarna till att Sverige tillhör de länder inom EU som minskat sina genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar allra mest. Under perioden 2005-2012 är det bara Nederländerna som har minskat sina utsläpp något mer än Sverige, fortsätter Bertil Moldén.

Bild3co2eu

 

C) Tre av tio nya bilar registreras i Stockholms län

- Tre av tio nya personbilar registreras i Stockholms län, vilket gör länet till det län där det registreras flest nya bilar. Det beror naturligtvis på att det bor flest människor i Stockholms län, men delvis också på att många stora börsbolag och leasingbolag har sitt säte i Stockholms län och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Gotlands län har det lägsta antalet nyregistrerade bilar och också det lägsta antalet invånare, avslutar Bertil Moldén.

Bild4nyreglän

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunapril13.xlsx