Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-mars 2013 visar följande:

A) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

B) Högsta miljöbilsandelen i Stockholms län

C) Dieselandelen minskar i år jämfört med fjolårets rekordnivå


A) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

- Den nya skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet har dels inneburit en minskad andel miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna, dels en förändring mellan olika typer av miljöbilar. Dieselbilar är fortfarande störst bland miljöbilarna, men andelen har sjunkit kraftigt jämfört med den gamla miljöbilsdefinitionen. Gasbilar, elhybrider, el/laddhybrider och även etanolbilar har ökat sin andel av miljöbilsregistreringarna. Var tionde nyregistrerad miljöbil i Stockholms län under jan-mars i år var en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1typmiljö

B) Högsta miljöbilsandelen i Stockholms län

- Andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna har minskat kraftigt i år. Det är en väntad utveckling mot bakgrund av den skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft vid årsskiftet och som gör att betydligt färre modeller än tidigare klassas som miljöbil. Under det första kvartalet i år ligger miljöbilsandelen i riket som helhet på tio procent enligt den nya definitionen, jämfört med 42 procent första kvartalet förra året enligt den gamla definitionen. Stockholms län har med sina 14 procent den högsta miljöbilsandelen hittills i år, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2miljö

 

 C) Dieselandelen minskar i år jämfört med fjolårets rekordnivå

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna ligger på fortsatt höga nivåer hittills i år även om andelen har minskat jämfört med förra årets rekordnivå. Den högsta dieselandelen uppvisar Norrlandslänen, där Jämtlands och Norrbottens län ligger på topp med 77 procent dieslar. Den ökade andelen koldioxidsnåla dieselbilar under senare år är en viktig orsak till att Sverige är det land inom EU som minskat sina genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar mest under perioden 2005-2011, avslutar Bertil Moldén.

Bild3diesel

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

länkommunmars13.xls