BIL Sweden tycker...

 • Bilrekord! Är glaset halvfullt eller halvtomt?

  Bilförsäljningen slog nytt rekord 2016 med drygt 372 000 nyregistrerade bilar.

 • BIL Swedens kommentar till klimatöverenskommelsen i Paris

  Det är glädjande att världens länder nu har enats om en överenskommelse för att förhindra motverka global uppvärmning.

 • Almedalen 2015

  BIL Sweden planerar just nu för Almedalsveckan 2015. Vi kommer som vanligt att hålla till i Högskolan (Uppsala Universitet Campus Gotland) med våra seminarier.

 • Ploga efter behov och inte efter jämställdhet

  En del kommuner har infört genusplogning vilket innebär att man först plogar gång- och cykelbanor och sedan bilvägen istället för tvärtom som det var tidigare. Det här sägs vara en mer jämställd snöröjning eftersom det oftare är män som sitter i bilarna medan kvinnorna går.

 • Dags att fara i Österled

  Stockholms östligaste vägförbindelse, tillika den enda vägförbindelsen över Saltsjön, heter idag Skeppsbron. Det är dags att knyta ihop ringleden!

 • Med gummihjul kommer framtiden snabbare

  Planerna på att förlänga Spårväg City ut till Ropsten är lagda på is av landstinget i Stockholms län. Ett bussystem kan möta resebehovet snabbt och effektivt.

 • Bränsleförbrukning i verkliga livet

  Vi bilägare har granskat bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nya bilar. Enligt tidningen stämmer de officiella utsläppssiffrorna inte alltid överens med verkligheten och sedan 2009 har felmarginalerna ökat.

 • Bilen vägrar att ”peaka”

  Uttrycket ”Peak Car” står för antagandet att bilanvändandet har toppat i västvärlden. Det används ibland i samhällsdebatten med en uppmaning att ”följa med trenden” och minska bilresandet, framför allt i städerna.

 • Bränsleförbrukning i verkliga livet

  Tidningen Auto Motor & Sport har granskat bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för nya bilar. Enligt tidningen stämmer de officiella utsläppssiffrorna inte alltid överens med verkligheten.