Pressmeddelanden

 • Arkiv pressmeddelanden

  Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden 2009-2015
 • Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november är försenad

  Beroende på leveransproblem från Transportstyrelsen är publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november försenad. Statistiken publiceras så fort den är tillgänglig.
 • Bästa bilnovember någonsin

  - Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Lovande besked i regeringens forskningspropp

  Idag presenterades regeringens forskningsproposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Flera besked i propositionen är lovande.
 • Kopiera Nollvisionen på klimatområdet

  Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet, Nollvisionen, fortsätter. Enligt färsk statistik från Eurostat så är Sverige ledande när det gäller trafiksäkerhet. Efter Malta hade Sverige under 2015 det minsta antalet personer som omkom i trafikolyckor i förhållande till befolkningen, 2,7 dödsfall per 100 000 invånare inom EU. Genomsnittet i EU var 5,1.
 • Laddbara bilar ökar kraftigt


  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2016 visar bland annat följande:
 • BIL-rekord i oktober

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med ökade registreringar. Årets oktober är den bästa oktobermånaden någonsin för personbilar, trots att det var en registreringsdag mindre i oktober i år jämfört med oktober förra året. En registreringsdag mindre motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • På Bilens dag 28/10: Positiv inställning till självkörande bilar bland 55-plussare

  I över hundra år har bilen gett människor möjlighet att röra sig fritt och lösa sina transportbehov. Vi kan ta för givet att kunna bo, arbeta och handla var vi vill. Idag på Bilens dag, uppmärksammar vi möjligheten med självkörande bilar och potentialen till full rörlighet under ett allt längre liv.
 • Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt

  I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.
 • Supermiljöbilar ökat 79 procent hittills i år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2016 visar följande:

 • Felaktigt rykte i media om förbud mot bensinbilar i Tyskland

  Ett felaktigt rykte om förbud mot bensin- och dieselbilar i Tyskland har figurerat i flera tidningar på nätet den senaste veckan.
 • 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

  - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje månaden i rad med ökade registreringar. Årets september är den näst bästa septembermånaden någonsin för personbilar, slaget bara av september 1974 då det var köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Kraftig uppgång för laddbara bilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2016 visar följande:
 • Bilen betyder mest för vårt resande

  Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen i Sverige 2016. Cirka 85 procent av persontransporterna sker på väg (personbil, buss, motorcykel), vilket kan jämföras med tio procent med spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårvagn).
 • BIL Sweden välkomnar CSN-lån för körkort

  Beskedet om att bevilja CSN-lån för körkortsutbildning är mycket glädjande. BIL Sweden har under flera år drivit frågan och välkomnar att regeringen och Vänsterpartiet nu har kommit överens. Redan 2014 lovade Stefan Löfven att genomföra reformen. Detta efter en rapport om körkortets betydelse för ungdomars anställbarhet, som finansierades av bland andra BIL Sweden, STR, Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.
 • Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

  - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den överlägset bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,6 procent, vilket är den trettioandra månaden i rad med plussiffror. Även om vi tar hänsyn till att det var två fler registreringsdagar i augusti i år, vilket motsvarar ca tio procent fler registreringar, så var augusti en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2016 visar följande:
 • Fortsatt minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

  Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka. Utsläppen januari-juli 2016 från nyregistrerade bilar var i genomsnitt 4,6 gram/km lägre* än samma period 2015. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige.
 • Ulf Perbo går vidare till Transportföretagen

  BIL Swedens Vice VD Ulf Perbo lämnar BIL Sweden för att bli ny Näringspolitisk chef i branschorganisationen Transportföretagen.
 • Höga bilskatter försvårar semesterplaner för låginkomsttagare

  LO rapporterade nyligen att 32% av arbetarna varken har gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus. LO:s statistik har ifrågasatts bl.a. för att man inte vet hur många som stannar hemma av egen vilja.
 • Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar

  - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2016 visar följande:
 • Ny rapport: körkort viktigt för integration

  En ny rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positivt för integrationen.
 • Bra drag i bilhallarna i juni

  - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga lastbilar gick upp med 28,8 procent. För personbilarnas del är det trettionde månaden i rad som registreringarna ökar och årets juni är den bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nya bilar ökar i samtliga län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2016 visar följande:
 • Fordonsindustrin, en motor för Sverige

  Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen måndag den 4 juli klockan 15.30-16.15
 • Världsunik skattechock göms i Miljömålsberedningens förslag

  Det basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som föreslås av Miljömålsberedningen innebär att både bensin- och dieselpriset blir över 20 kr/l. Det framgår mycket diskret på sidan 453 i betänkandet, men utelämnades i såväl sammanfattningen som den debattartikel i DN 17/6 där utredningen presenterades. Redan dagens priser på 13,50 kr/l bensin och 13,00 kr/l diesel tillhör världens högsta. I en analys som statliga Konjunkturinstitutet lämnat till utredningen visas att priset kan bli 40 kr/l diesel av de förslag beredningen lämnar och att detta driver ner produktionen i basindustrin rejält. Inget annat land delar beredningens bedömning att sådana drastiska åtgärder behövs för att nå klimatmålen.
 • Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

  Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka kraftigt. I maj var utsläppen endast 121 gram/km. Snittet januari-maj var 122 gram/km vilket kan jämföras med snittet under samma period 2015 som var 128 gram/km. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige som publicerades idag.
 • BIL Swedens nya prognos: 2016 blir det bästa bilåret någonsin!

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 375 000 bilar, vilket innebär en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 355 000 bilar. Prognosen för lätta lastbilar justeras också upp något från 48 000 till 49 000 fordon. Slår prognoserna in kommer 2016 att bli ett rekordår för både personbilar och lätta lastbilar. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar.
 • Bästa maj någonsin för nya bilar

  - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna ökar. Årets maj är den bästa maj sedan vi börja föra månadsvis statistik 1946, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Stockholms län i topp för andelen laddbara bilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2016 visar följande:
 • Svenska bilskatter bland världens högsta

  Nyligen utkom ACEA Tax Guide för 2016, som jämför skatter på vägtrafik i olika länder. Sverige har nu världens näst högsta dieselskatt och världens femte högsta bensinskatt, efter höjningen vid senaste årsskifte.
 • Sverige etta i Europa på biodrivmedel och tvåa i världen på laddbara bilar!

  Sverige har avancerat till andra plats i världen vad gäller försäljningen av laddbara bilar. Första kvartalet i år avancerade Sverige från tredje plats till andra plats i världen på andelen laddbara elbilar (rena elbilar och laddhybrider).
 • Turboladdade bilsiffror i april


  - Den svenska nybilsmarknaden fortsätter att utvecklas i rekordfart. Nya personbilar ökade med tio procent i april, vilket är den tjugoåttonde månaden i rad med plussiffror. Årets april var den bästa aprilmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mer i april i år jämfört med april förra året. En registreringsdag mer betyder normalt fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att april var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Stärk Polisens arbete mot bildelsstölder!

  Stölder av bildelar ökar kraftigt. Det mesta pekar på att delarna förs ut ur Sverige och används som reservdelar till krockskadade fordon i andra länder. Enligt en rapport från Larmtjänst tycks brotten till största delen begås av organiserade ligor.
 • Full fart i Dalarnas bilhallar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2016 visar följande:
 • Lätta transporter blir allt energieffektivare och utsläppen minskar

  Trafikanalys publicerade idag sin rapport ”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys.” Rapporten är gedigen och drar flera intressanta slutsatser. En av dem är dock mindre träffsäker, nämligen påståendet att godstransporternas energieffektivitet utvecklas negativt, vilket utgår ifrån en föråldrad mätmetod.
 • Heta bilhallar i mars

  - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med plussiffror. Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mindre i mars i år jämfört med mars förra året. En registreringsdag mindre betyder normalt fem procent färre registreringar, vilket förstärker att mars var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Nya bilar ökar mest i Södermanlands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2016 visar följande:
 • Sverige nu världens tredje bästa elbilsland! BIL Sweden är stolta men inte nöjda

  Miljöutvecklingen på den svenska bilmarknaden blev mycket positiv under 2015.
 • Nytt bilrekord att vänta för 2016

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 355 000 bilar, vilket innebär att 2016 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med
  25 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 330 000. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar, vilket är den hittills högsta siffran.
 • Klimatframgångar för vägtrafiken

  Av Transportstyrelsens och Trafikverkets redovisning av koldioxidutsläppen från transportsektorn 2015 framgår att vägtrafiken gör stora framsteg.
 • Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

  - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mer i februari i år, vilket normalt sett betyder fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att februari var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Ologisk argumentation av Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket har kritiserat Trafikverket för hur klimatfrågan hanteras i underlagen för inriktningsplaneringen som nu är ute på remiss, vilket bl a Ekot rapporterat om. Kritiken är dock ologisk. Utsläppen från utsläppsfria bilar är noll oavsett hur många bilarna är.
 • Nya bilar ökade mest i Kronobergs län i januari

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2016 visar följande:
 • Nio av tio stockholmare vill ha Östra länken

  Enligt en färsk Demoskopundersökning är nio av tio invånare i Stockholms län positiva till Östra länken. En förbindelse som sammanbinder Norra och Södra länken skulle tillsammans med Essingeleden utgöra den sista pusselbiten för att få en ringled runt Stockholm.
 • Raketstart på bilåret 2016

  - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden sedan 1946 då BIL Sweden började mäta nyregistreringarna månadsvis. Det var en registreringsdag mindre i januari i år, vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden ytterligare av en stark januari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Höghastighetstågsprojektet anmäls till Riksrevisionen

  BIL Sweden har idag begärt att Riksrevisionen granskar beslutsunderlagen kring höghastighetstågsprojektet.
 • Nya bilar ökade i alla län under 2015

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för december 2015 visar följande:
 • Definitiva nyregistreringar under 2015


  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 345 108 nya personbilar under 2015, vilket är en ökning med 13,5 % jämfört med 2014. 2015 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963 bilar.
 • Bästa bilåret någonsin!


  - Rekord för nya personbilar: 345 000 under 2015

  - Näst bästa för nya lätta lastbilar: 44 800 under 2015

  - Prognos för 2016: 330 000 personbilar och 44 000 lätta lastbilar