Pressmeddelanden 2011-2012

Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden 2011-2012

 • Nybilsregistreringarna för 2012 presenteras den 2 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens.

  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för 2012 samt prognos för 2013. Dessutom kommer BIL Sweden att för första gången ge en prognos över andelen miljöbilar som kommer att registreras under 2013.

 • Bränsleskifte på nybilsmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-nov visar följande:

 • Vägtrafiken minskade sina utsläpp av växthusgaser under 2011

  Naturvårdsverket presenterade igår statistik för de svenska utsläppen av växthusgaser 2011. De totala utsläppen i Sverige uppgick år 2011 till 61,4 miljoner ton koldioxidekvivalventer, vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. I rapporten konstateras att utsläppen från hela vägtrafiken har minskat under 2011 jämfört med 2010.

 • Solglimtar i bilhallen trots orosmoln

  - Personbilsregistreringarna i november uppgick till 25 052, vilket är en bra siffra som ligger över genomsnittet för de senaste tio årens novemberregistreringar. Det här visar att det finns en del solglimtar i bilhallen trots orosmoln med ökade varsel och en svagare konjunktur. Vi bedömer att prognosen för i år på 270 000 nya bilar kommer att överträffas. 270 000 är genomsnittet för de senaste tio årens nybilsregistreringar. Det ser alltså ut att bli en normal marknad i Sverige i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Sju av tio nya supermiljöbilar i storstadslänen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-okt visar följande:

 • Planenlig minskning av bilregistreringarna i oktober

  - Personbilsregistreringarna i oktober minskade med fyra procent, vilket är en mindre nedgång än under de senaste månaderna. Minskningen i oktober dämpades av att det var två fler registreringsdagar jämfört med oktober i fjol. Registreringstakten under oktober och hittills i år ryms inom vår prognos på 270 000 bilar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Supermiljöbilar populärare än väntat

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-september visar bl.a. att fyra av tio supermiljöbilar har registrerats i Stockholms län. Supermiljöbilarna har blivit populärare än väntat och tilldelningen av pengar för supermiljöbilspremien (40 000 kr per bil), under 2012 har redan tagit slut. Men de som köper supermiljöbilar idag blir inte utan premien, däremot får man vänta till i början på nästa år med att få premien då 2013 års anslag för supermiljöbilspremien blir tillgängligt för Transportstyrelsen.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Bilkonjunkturen rullar på

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Färre registreringsdagar påverkade bilregistreringarna i september

  - Det var två färre registreringsdagar i september i år jämfört med september i fjol. Två färre registreringsdagar innebär cirka tio procent färre registreringar, så korrigerat för antalet registreringsdagar minskade personbilsregistreringarna i september med mindre än tio procent, vilket är i linje med våra prognoser, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekordsnabb minskning av nya bilars koldioxidutsläpp

  Koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige minskar snabbare än i något annat EU-land, visar BIL Swedens nyutkomna årsbok Bilismen i Sverige 2012.

 • Stockholmarna behöver en ringled

  Alliansen öppnar för byggandet av Österleden. I anslutning till tunnelbanans förlängning till Nacka ska en östlig vägförbindelse nu utredas.

 • Två av tre nya supermiljöbilar registreras i storstadslänen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-augusti visar att två av tre supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i de tre storstadslänen. Statistiken visar också att Gotlands län har den högsta miljöbilsandelen och Jämtlands län den högsta dieselandelen av nyregistreringarna. Norrbottens län är det enda län som ökat sina totala nyregistreringar av personbilar hittills i år. En ranking per kommun visar att det nyregistreras flest antal personbilar i Stockholms kommun och minst antal i Dorotea.

 • Ökande varsel påverkade nybilsregistreringen i augusti

  - Bilregistreringarna sjönk som väntat i augusti jämfört med den mycket höga fjolårsnivån. Augusti förra året var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilsregistreringarna. Registreringsmässigt ligger vi i fas med vår prognos på 270 000 bilar i år. Vi har dock sett en avmattning i orderingången under sommaren, framför allt på privatmarknaden, och vi kommer under den närmaste tiden att göra en noggrann genomgång av vår prognos för i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Varannan supermiljöbil registrerad i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juli visar att nästan varannan av de 290 supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i Stockholms län. Norrbottens län är det enda län som ökat sina totala nyregistreringar av personbilar hittills i år. Största minskningen av nybilsregistreringarna hade Kronobergs län.

 • Bilbranschen har enats om en branschstandard för arbete med högvoltssystem i fordon, som presenteras i ny reviderad handbok.

  BIL Sweden har tillsammans med sina medlemmar, Elsäkerhetsverket, MRF(Motorbranschens Riksförbund), euu (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter), MAF/Transportgruppen, IF Metall, Training Partner (utbildningsföretag) samt andra sakkunniga gemensamt tagit fram en handbok för arbete med el- och elhybrider samt andra högvoltssystem som finns i fordon.

 • Bilregistreringarna i juli enligt plan

  - De minskade registreringarna av personbilar och lätta lastbilar i juli är enligt plan och både juli och utvecklingen hittills i år ligger i linje med våra prognoser för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar. För att få litet perspektiv är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med starka fjolårssiffror, där helåret 2011 var det sjätte bästa någonsin för personbilar och all time high nåddes för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands län är det län som har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna. Jämtlands län har den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna. Norrbottens län är det enda län som ökat sina registreringar av nya personbilar hittills i år.

 • Körkortslös = Arbetslös

  Många ungdomar ser kopplingen mellan körkort och möjligheten att få arbete, men trots det ökar inte körkortstalen för unga mellan 18 och 24 år. BIL Sweden presenterade idag en färsk undersökning om ungdomars inställning till körkort. Undersökningen visar på överraskande tydliga resultat.

 • Bilregistreringarna i juni och första halvåret enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna i juni minskade med 7 procent och lätta lastbilar minskade med 10 procent. Registreringarna hittills i år är i linje med vår helårsprognos för 2012 på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ny undersökning om körkort

  I samband med seminariet ”Utan körkort inget jobb!”, onsdag den 4 juli, kommer Demoskop att presentera delar av en ny undersökning om svenskars attityder till körkort. Undersökningen är genomförd under våren 2012 och bygger på över 3000 intervjuer.

 • Ta bussen till Almedalen!

  Alltför få känner till bussens fulla potential att ge effektiv, flexibel och attraktiv service, om den bara får rätt förutsättningar. I år har därför BIL Sweden, Flygbussarna, Volvo och Scania i samarbete arrangerat en flygbussförbindelse från Visby Airport via Östercentrum ända ner till Almedalen.

 • Nybilsregistreringarna för juni och första halvåret 2012 presenteras den 2 juli i Almedalen

  Inbjudan till presskonferens
  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för juni och första halvåret 2012.
  Datum: Måndag den 2 juli 2012 Tid: Kl 9.00
  Plats: Högskolan (sal B25) i Visby.

 • Norrbotten enda länet med ökade bilregistreringar hittills i år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-maj visar att Norrbottens län är det enda län som ökat sina registreringar av personbilar hittills i år. Gotlands län passerade i maj Västra Götalands län som länet med den högsta miljöbilsandelen. Jämtlands län har den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna, med Norrbottens län på andra plats.

 • Väntad minskning av bilregistreringarna i maj

  - Minskningen av nybilsregistreringarna i maj var väntad, inte minst mot bakgrund av att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Maj förra året var den tredje bästa majmånaden någonsin för personbilar och den bästa majmånaden någonsin för lätta lastbilar. Maj i år innehöll en registreringsdag mindre vilket innebär fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen och Jämtlands län den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna. Norrbottens län har den största procentuella ökningen av det totala antalet nyregistrerade personbilar hittills i år. Flest antal nya bilar registreras i Stockholms län.

 • Regeringens senfärdighet skadar framtidens miljöbilar

  Regeringen lade nyligen fram ett förslag om hur den nya miljöbilsdefinitionen ska se ut. BIL Sweden är en av remissinstanserna till förslaget och har idag lämnat in remissyttrandet.

 • Planenlig minskning av fordonsregistreringarna i april

  - Fordonsregistreringarna minskade i april jämfört med de mycket starka fjolårssiffrorna. Hittills i år har nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar minskat med knappt åtta procent, vilket innebär att vi ligger något bättre till än vår prognos för helåret 2012 som är lika med en minskning med 11 procent för både personbilar och lätta lastbilar. Omräknat i årstakt ligger nyregistreringarna under de fyra första månaderna över prognosen för i år på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kvinnorna går i bräschen för klimatsmarta bilar

  Trafikverket och Konsumentverket publicerade häromdagen en sammanställning av nya bilars klimatpåverkan. Enligt Trafikverket släpper nya bilar ut i genomsnitt 142 g/km enligt EU-normen, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2010. På sex år har den svenska nybilsparken gått från att vara Europas värsting med utsläpp på 194 g/km till att släppa ut bara strax över EU-genomsnittet.

 • Nybilsregistreringarna ökar mest i Norrbottens län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-mars visar att Norrbottens län har den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar hittills i år. I riket som helhet minskade nyregistreringarna med knappt tre procent under första kvartalet, vilket ligger inom ramen för BIL Swedens prognos på 270 000 bilar för i år, vilket i sin tur motsvarar genomsnittet för de senaste tio årens nyregistreringar. Västra Götalands län har den högsta miljöbilandelen. Jämtlands län har återtagit förstaplatsen när det gäller andelen dieselbilar av nyregistreringarna, tätt följd av Norrbottens län.

 • Inte skrotningspremie men väl en liten morot, Lena Ek!

  Lena Ek sade i en intervju i SvD idag att en skrotningspremie inte är aktuell, bland annat motiverat med att en premie i Tyskland ska ha dragit bilar över gränsen för skrotning.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Stabil fordonsmarknad

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Vårpropositionen innebär både besked och icke besked för fordonsmarknaden

  Regeringens ekonomiska vårproposition för 2012 är nu lagd. Regeringen föreslår bland annat förändringar som påverkar fordonsbranschen. Exempelvis föreslår regeringen ett kvotpliktssystem för låginblandning av biobränslen i drivmedel och en ny miljöbilsdefinition från 1 januari 2013.

 • Bilregistreringarna i mars bättre än prognos

  - Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar minskade under mars, vilket är inom ramen för våra prognoser för helåret. Räknat i årstakt ligger registreringarna hittills i år till och med över prognosen på 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar under 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna. Det innebär att Norrbotten är det län som har den högsta dieselandelen tätt följt av den tidigare ettan Jämtlands län. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari-februari hade Norrbottens län. Högsta miljöbilsandelen har Gotlands län.

 • Bränslepriset slår hårdast mot glesbygdslänen

  Bensin- och dieselpriserna har redan slagit rekordnivåer och med god sannolikhet kommer de att öka ytterligare till sommaren. De som drabbas hårdast är de som bor i glesbygden och som behöver bilen till arbetet, skolan samt mataffären.

 • Allt högre skatteintäkter för staten trots renare bilar

  År 1980 var skatten på diesel strax under nio procent av pumppriset. Idag utgörs hela 55 procent av dieselpriset av skatt. Andelen av bensinpriset är ännu högre: 57 procent år 2011, enligt Ekonomifakta. Med moms på skatten får vi en extra skatteeffekt när marknadspriserna går upp. Får vi något tillbaka? Ökar satsningarna på underhåll och investeringar av våra vägar i samma takt som skatteintäkterna på bensin och diesel?

 • Minskningen av koldioxidutsläpp från nya bilar fortsätter

  Trafikverket publicerade häromdagen en rapport om utsläppen av koldioxid från vägtrafiken. I rapporten konstateras att utsläppen från hela personbilsflottan har minskat sedan 1990 trots att trafiken har ökat. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar, ökad andel biobränslen och ökad andel dieslar. Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat med 34 procent sedan 1990. Nya bilar släpper idag ut i genomsnitt 142 g/km enligt EU-normen, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2010.

 • Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

  - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som företagsmarknaden är stabil och ökade sin andel till nästan 68 procent av nybilsmarknaden i februari. Detta är ett mönster som går igen i flera länder inom EU, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari. Den högsta miljöbilsandelen i januari hade Värmlands län där varannan ny bil var en miljöbil. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under januari hade Norrbottens län.

 • Sätt ett ”världspris” på koldioxidutsläpp för alla sektorer!

  Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är mycket stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid.

 • Bra start på bilåret 2012

  - Personbilsregistreringarna i januari ligger i linje med vår prognos på 270 000 nya bilar i år. Räknat i årstakt ligger januariregistreringarna över prognosen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Dieselbilsrekord i alla län under 2011

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att dieselandelen av nyregistrerade personbilar nådde rekordnivåer i samtliga län under 2011. Den högsta dieselandelen under förra året hade Jämtlands län med 78,7%, följt av Norrbottens län med 74,0%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under 2011 var 61,5% jämfört med 51,0% under 2010. Högsta miljöbilsandelen hade Gotlands län följt av Värmlands län. Största procentuella ökningen för det totala antalet nyregistrerade personbilar under förra året hade Hallands län följt av Västmanlands län.

 • Definitiva nyregistreringar 2011

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 304 984 nya personbilar under 2011, vilket är en ökning med 5,3% jämfört med 2010.

 • BIL Sweden stämmer MECA för vilseledande marknadsföring

  BIL Sweden stämmer verkstadsföretaget MECA för vilseledande reklam.

 • Sjätte bästa personbilsåret någonsin under 2011

  • 305 000 personbilar och 46 000 lätta lastbilar under 2011

  • Prognos 2012: 270 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar

  • Rekord för både miljöbilar och dieselbilar

 • Nybilsregistreringarna för 2011 presenteras den 2 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens

  BIL Sweden presenterar utfallet av nybilsregistreringarna för 2011 samt prognos för 2012.

 • Tredubblad dieselandel i Västra Götalands län på fem år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har andelen dieselbilar av nybilsregistreringarna tredubblats och andelen bensinbilar mer än halverats under de senaste fem åren. Trenden med ökad dieselandel och minskad bensinandel går igen i samtliga län. Statistiken visar vidare att dieselandelen är högst i Jämtlands län och miljöbilsandelen högst i Gotlands län.

 • Minskade utsläpp från personbilar

  Naturvårdsverket publicerade häromdagen sin årliga rapport om Sveriges utsläpp av växthusgaser. I rapporten konstateras att utsläppen från personbilstrafiken, dvs hela personbilsflottan, har minskat något sedan 1990 trots att trafiken har ökat. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar och ökad användning av biobränslen. 2010 års utsläpp av växthusgaser (inkl koldioxid) från personbilar är de lägsta under hela perioden 1990-2010. Utsläppen av växthusgaser från den tunga trafiken ökade under 2010.

 • Stark leveransmånad för personbilar

  - Utleveranserna av personbilar var starka i november tack vare tidigare stora orderstockar och registreringarna ökade något under månaden. Bilregistreringarna har hittills stått emot den allmänna konjunkturoron, men under senare tid har vi sett en avmattning i ordertecknandet på nya bilar. En förklaring till detta kan vara en ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • 120 gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-oktober visar att 58 procent av antalet nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län var dieselbilar med koldioxidutsläpp på högst 120 gram. Etanolbilarnas andel var 17 procent. För bara tre år sedan (2008) var 10 procent av de nyregistrerade miljöbilarna i Stockholms län 120-gramsdieslar och hela 75 procent etanolbilar. Gotlands län är det län som har den högsta miljöbilsandelen i landet.

 • Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och oro för räntor och huspriser. Så länge folk har jobb och kan hantera räntorna vågar man investera. Nu ser vi däremot flera varsel på arbetsmarknaden och vi kan också notera en viss avmattning i orderingången på nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • I dag är det Bilens Dag!

  Vi i Sverige behöver våra bilar. Mer än hälften av alla anställda samt tre av fyra företagare använder bilen för att ta sig till jobbet. Allra flitigast är barnfamiljerna, hela 62 procent.

 • Fira Bilens Dag den 28 oktober

  Den 28 oktober firar vi Bilens Dag och den fria rörligheten. Bilen är en av seklets stora innovationer. Den är inte bara ett transportmedel i snäv bemärkelse, utan har också en social och kulturell betydelse.

 • Bränsleskifte på nybilsmarknaden i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det under senare år har skett en kraftig omställning mellan olika bränslen på nybilsmarknaden både i Stockholms län och i riket som helhet. För bara fem år sedan (2006) var 65 procent av de nyregistrerade personbilarna i Stockholms län bensindrivna och 19 procent var dieseldrivna. Hittills i år har andelen bensinbilar sjunkit till 27 procent och dieselandelen har ökat till 62 procent.

 • Låt Stockholmarna få möjlighet att nyttja ett nytt kollektivtrafikslag!

  I en färsk opinionsundersökning som genomförts på uppdrag av DN/Synovates anser fyra av tio Stockholmare att en utbyggnad av tunnelbanan är det trafikslag som man främst bör satsa på för att minska trafikproblemen i Stockholm. Av de drygt 1000 tillfrågade Stockholmarna anser 18 procent att fler vägar bör byggas följt av ökad busstrafik, 13 procent.

 • Plussiffror på fordonsmarknaden i september

  - Den svenska fordonsmarknaden är fortsatt stark och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i september. Personbilsregistreringarna i september var de femte högsta någonsin för en septembermånad och lastbilsregistreringarna har aldrig varit högre en septembermånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • 77 procent dieselandel i Jämtland

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-augusti visar att 77 procent av de nyregistrerade personbilarna i Jämtlands län var dieselbilar. Jämtlands län är därmed det län i landet som har den högsta dieselandelen.

 • BIL Swedens årsbok "Bilismen i Sverige 2011"

  BIL Swedens statistiska årsbok ”Bilismen i Sverige 2011” har nu publicerats. Här är några axplock ur årsboken:

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden – Stark fordonsmarknad trots avmattning i ekonomin

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Introduktionen av elbilar kan nu bli verklighet

  Ett av Alliansens valmanifest inför Riksdagsvalet var att införa en Supermiljöbilspremie, den 1 januari 2012, för att snabba på introduktionen av de mest miljövänliga bilarna. Förslaget om en Supermiljöbilspremie var från början tänkt att enbart omfatta privatpersoner. Men efter mycket kritik, bland annat från BIL Sweden, har regeringen lyssnat till kritiken och breddar nu premien till att även omfatta företag och offentlig sektor.

 • Personbilar ökade 9 procent i augusti

  - Personbilsregistreringarna ökade med 9 procent i augusti och nådde den näst högsta nivån någonsin för en augustimånad. Bilmarknaden är stark och den senaste tidens dystra konjunkturbedömningar har ännu inte påverkat bilregistreringarna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Regeringen saknar en långsiktig strategi för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  Enligt regeringens mål ska fordonsflottan vara fossilobereonde år 2030. Regeringen anser att konsumenter bör stimuleras att teknikneutralt välja miljöalternativ, vilket välkomnas av fordonsbranschen. En supermiljöbilspremie föreslås gälla retroaktivt från 1 juli 2011 och omfatta 40 000 kronor per bil.

 • 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120-gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst 120 g koldioxid per km, dominerar registreringarna av nya miljöbilar. I Stockholms län var under perioden januari-juli i år 57 procent av de nyregistrerade miljöbilarna 120-gramsdieslar, 19 procent etanolbilar och 14 procent 120-grams-bensinare. Samma period förra året var rangordningen omvänd då etanolbilarna var störst med en andel på 38 procent, 120-gramsdieslar 34 procent och 120-gramsbensinarna stod för 13 procent av miljöbilsregistreringarna i Stockholms län. Gotlands län har den högsta miljöbilsandelen av nya bilar och Jämtlands län har den högsta dieselandelen. Västernorrlands län var det län som hade den största ökningstakten, plus 25 procent för antalet nyregistrerade personbilar hittills i år.

 • All time high för dieselandelen: 62,8 procent

  - Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på den svenska bilmarknaden och i juli nåddes den högsta dieselandelen någonsin för en enskild månad, 62,8 procent. Den ökade dieselandelen är positiv ur miljösynpunkt och är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige nu sjunker mycket snabbt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län har ökat från 16 procent under 2006 till 55 procent under första halvåret i år. Andelen bensindrivna bilar har under samma period halverats, från 76 procent till 38 procent.

 • Ny undersökning: Svenska folket om bilen

  Idag presenterar BIL Sweden en ny undersökning om svenska folkets inställning till bilen. BIL Sweden och MRF har låtit SKOP fråga 1000 personer bosatta i Sverige i åldern 18-84 år om deras förhållande till bilen. Undersökningen genomfördes i maj 2011. I Sverige kör vi bil, vi kör ofta och vi kör långt. Vi använder bilen för att ta oss till jobbet och för att åka på semester, men kanske allra viktigast är bilen för att få vardagen att fungera väl. Många av oss saknar dessutom alternativ till bilen, inte minst utanför de största städerna

 • Starkt första halvår på fordonsmarknaden

  - När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket stark fordonsmarknad, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Den marginella minskningen av personbilsregistreringarna i juni påverkades av att vi hade två färre registreringsdagar i juni i år jämfört med juni förra året, vilket motsvarar 10 procent färre registreringar. Det är viktigt och komma ihåg att bilmarknaden hade kommit igång rejält vid den här tiden förra året, så vi jämför med starka fjolårssiffror, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ny undersökning presenteras i Almedalen: Vad tycker svenska folket om bilen?

  I samband med seminariet ”Bilen löser livspusslet?” , fredag den 8 juli, kommer BIL Sweden och MRF att presentera en ny undersökning om svenska folkets inställning till bilen. Undersökningen är genomförd av SKOP och bygger på 1000 intervjuer med personer mellan 18-84 år.

 • Sveriges största miljöbilsutställning kommer till Almedalsveckan

  Sveriges största utställning av miljöbilar och elbilar, såväl personbilar som lastbilar och bussar, arrangeras av BIL Sweden och MRF under Almedalsveckan. Totalt kommer ca 30 av de bästa elbilarna, hybriderna, etanolbilarna, gasbilarna och de supersnåla bensin- och dieselbilarna att visas upp. På vår miljöbilsutställning får du därmed se ett axplock av de miljöbilar som säljs i Sverige idag och även några som ännu inte introducerats.

 • Jämtlands län etta på dieseltoppen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Jämtlands län har den högsta andelen dieselbilar (77 procent) av nybilsregistreringarna. För fem år sedan (2006) var dieselandelen i Jämtland 32 procent.

 • Näst bästa månaden för lastbilar på 82 år

  - Maj blev ytterligare en oerhört stark månad på fordonsmarknaden. Nyregistreringarna av lastbilar totalt, både lätta och tunga, ökade med 42 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin för en enskild månad, sedan mätningarna började 1929, dvs på 82 år (för 989 månader sedan). Även för personbilar var maj en mycket bra månad, med en ökning på drygt 23 procent, vilket innebär den tredje högsta siffran någonsin för en majmånad. Den starka konjunkturen för både personbilar och lastbilar visar att det går bra för AB Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Nya bilar ökar mest i Västernorrlands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-april visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar var Västernorrlands län med ett plus på 38 procent följt av Hallands län med en ökning på 26 procent, Kalmar län med plus 24 procent och Stockholms län på fjärde plats med en ökning på 20 procent hittills i år.

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2011

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2011 till 310 000 personbilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 295 000. Även prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2011 justeras upp från 42 000 till 45 000.

 • Bästa aprilmånaden för personbilar på 22 år

  - Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i april. Personbilsregistreringarna var de högsta för en aprilmånad på 22 år. När vi ser på den procentuella ökningen jämfört med förra året är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Bilmarknaden hade vid den här tiden förra året kommit igång på allvar efter finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Fördel bussen

  Betydligt billigare, mer flexibel, fler passagerare och samma eller högre miljöprestanda! Bussen vinner matchen vid jämförelse med spårvagnen. De miljardinvesteringar som städer runt om i Sverige planerar att göra på spårvagnstrafik skulle kunna användas betydligt bättre för att nå mål om förbättrad och utbyggd kollektivtrafik.

 • Bilbranschen har enats om en branschstandard för arbete med högvoltssystem i fordon, som presenteras i bifogad handbok.

  BIL Sweden har tillsammans med sina medlemmar, Elsäkerhetsverket, MRF(Motorbranschens Riksförbund), euu (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter), MAF/Transportgruppen, IF Metall, Training Partner (utbildningsföretag) samt andra sakkunniga gemensamt tagit fram en handbok för arbete med el- och elhybrider samt andra högvoltssystem som finns i fordon.

 • Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den ökade andelen dieselbilar och den minskade andelen etanolbilar.

 • Näst bästa marsmånaden någonsin för nya personbilar

  - Fordonsmarknaden i Sverige fortsätter att vara mycket stark. Personbilsregistreringarna i mars var de näst högsta och registreringarna av lätta lastbilar de högsta någonsin för en marsmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kommissionens ”transportvitbok ”leder till klimatpolitiskt självmål

  Det mest effektiva transportsättet ska användas till varje transport och varje transportsätt bör användas så effektivt som möjligt. Detta borde vara grundläggande för diskussionen om energieffektiviseringar, liksom för samhällets åtgärder för att minska de sammanlagda utsläppen av CO2. Gårdagens vitbok, eller ”Roadmap”, från EU-kommissionen om framtidens transporter 2050 tyder på att så inte alltid är fallet, ens på högsta nivå. BIL Sweden ansluter sig därför till den kritik som redan framförts från den europeiska fordonsbranschens gemensamma organ ACEA, liksom från europeiska Fords VD Stephen Odell.

 • Koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige lägre än vad de officiella värdena visar

  Koldioxidutsläppen från nya personbilar sjunker i rekordfart i Sverige. Under de senaste fem åren har utsläppen minskat med 22 procent enligt de officiella värdena, som rapporteras till EU-Kommissionen.

 • Sex av tio nya bilar är dieslar i Västra Götalands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-februari visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna från 18 procent år 2006 till 59 procent hittills i år. Den ökade dieselandelen går igen i alla län.

 • Öka kvinnors tillgång till bil

  Idag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. En dag full av seminarier, kulturevenemang, demonstrationer och möten i syfte att lyfta fram kvinnors rättigheter och lika möjligheter. Vad är det då som har varit de viktigaste framstegen för kvinnors rättigheter och möjligheter i Sverige?

 • All time high för dieselandelen

  - Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 62 procent i februari. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige sjunker i rekordfart, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Koldioxidsnåla dieselbilar störst på miljöbilsmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari 2011 visar att dieselbilar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km dominerar på miljöbilsmarknaden. I Stockholms län var varannan nyregistrerad miljöbil i januari en dieseldriven ”120-grammare”. Samtidigt tappar både etanolbilar och gasbilar marknadsandelar.

 • Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen från bilar

  Från och med 1 maj i år kommer en ökad låginblandning av biobränsle i bensin och diesel att vara tillåten, vilket kommer att minska klimatpåverkan från bilar. BIL Sweden har tagit fram en lista på de personbilsmodeller som kan köras på E10, dvs bensin med upp till 10% inblandning av etanol. E10 kommer att vara tillåten att säljas från och med 1 maj i år.

 • Kickstart på bilåret 2011

  - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade registreringar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekord för dieselbilar i samtliga län under 2010

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för 2010 visar att en genomgående trend i hela landet är att andelen dieselbilar, framför allt miljöbilsklassade dieslar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km, ökar sin andel av nybilsregistreringarna.

 • BIL Sweden, MRF och MHF kräver att regeringen ger besked om tjänstebilsbeskattningen

  BIL Sweden, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) kräver i ett gemensamt uttalande att regeringen snarast lämnar klara besked om vilka tjänstebilsregler som kommer att gälla fr.o.m. 1/1 2012.

 • Definitiva nyregistreringar under 2010

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 289 684 nya personbilar under 2010, vilket är en ökning med 35,7 % jämfört med 2009.

 • Största ökningen någonsin för nya bilar under 2010

  • 289 000 personbilar och 38 000 lätta lastbilar under 2010
  • Prognos 2011: 295 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar
  • Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2010