Pressmeddelanden 2013-2014

Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden för 2013-2014

 • Nybilsregistreringarna för 2014 presenteras den 2 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens.

 • En bra dag för Sverige

  Det är mycket glädjande att Förbifart Stockholm nu definitivt fått klartecken säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

 • Bilen kung i Europa när medborgarna tillfrågas

  I en ny stor undersökning om hur man invånarna i EU reser och hur de värderar olika transportslag vinner bilen en överlägsen seger. Bilen är det vanligaste transportslaget i samtliga länder.

 • Bilismen kraftigt överbeskattad visar ny rapport till regeringen

  VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har på regeringens uppdrag uppdaterat tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Så kallade externa effekter som slitage av infrastruktur, olyckor, hälsofarliga emissioner, klimatgaser och buller innebär kostnader för samhället. Dessa kan internaliseras genom skatter på transporter. Rapporten visar att biltrafikens kostnader länge har överskattats och att de skatter som en bilist betalar är dubbelt så höga jämfört med vad som kan motiveras av dess kostnader.

 • Bussen bör ingå i landstingets 40 miljoner

  Landstinget i Stockholm kommer att avsätta 40 mkr för att utreda förutsättningarna att ersätta busslinje 4 med spårvagn. BIL Sweden har idag i ett brev till landstinget föreslagit att man samtidigt utreder alternativet BRT – d.v.s. ett spårvägsliknande bussystem. Sådana finns i många länder och har visat sig ha stora fördelar. Kostnaderna är ofta mycket lägre än för spårväg, byggtiden är kortare med mindre störningar, flexibiliteten är högre och kapaciteten kan bli lika stor.

 • Nya bilar ökade för elfte månaden i rad i november

  - Personbilsregistreringarna ökade med 4,6 procent i november, vilket är elfte månaden i rad med ökade registreringar. Från årets början har registreringarna ökat med 13,8 procent. Köpstarka hushåll, rekordlåga räntor samt en lugn arbetsmarknad utan stora varsel gör att förutsättningarna är goda för en bra avslutning på året. Om vår prognos för i år på 305 000 bilar slår in kommer 2014 att bli det sjätte bästa bilåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Supermiljöbilarna ökar - men den positiva utvecklingen hotas

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2014 visar följande:

 • Brittsommar i bilhallarna i oktober

  - Det rådde något av brittsommar i bilhallarna i oktober, med fortsatt starka registreringssiffror. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 11,5 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. Det är en glädjande utveckling och 2014 ser ut att bli det sjätte bästa personbilsåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ökade registreringar av supermiljöbilar, men den positiva utvecklingen hotas

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2014 visar följande:

 • Feltänkt i budgeten om supermiljöbilspremien

  I veckan presenterades Budgetpropositionen för 2015. Miljöbilssatsningarna haltar. Konsekvensen blir att miljöbilspolitiken riskerar att hamna på långtidsparkeringen.

 • Den positiva utvecklingen för supermiljöbilar hotas

  I regeringens budgetproposition lanseras ett antal reformer för att styra mot lägre miljöpåverkan från transporter. Goda ambitioner finns, men ryckighet i styrmedlen kan ställa till det på marknaden.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - 2014 sjätte bästa året för nya personbilar

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Komplett ringled runt Stockholm

  Östlig förbindelse – Den sista viktiga pusselbiten. Givet att Förbifart Stockholm blir färdigbyggd så är en förbindelse mellan Södra och Norra Länken den viktigaste stora åtgärden för att avlasta innerstaden och få Stockholms trafik att flyta bättre.

 • Det nya klimatpolitiska ramverket saknar styrmedel som omfattar hela personbilsparken

  Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) är överens om ett klimatpolitiskt ramverk som ska driva en omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till ett samhälle som bygger på det förnybara. De menar att för lite görs åt de ökande utsläppen i trafiken och föreslår bland annat en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för nya bilar med höga utsläpp.

 • Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

  - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden i rad med ökningstal. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 17 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande:

 • BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2014

  BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2014 har nu publicerats.

 • Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

  - Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta augustisiffran sedan vi började mäta nyregistreringarna per månad 1946. Augusti är den åttonde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kraftig uppgång för nya bilar i hela landet

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2014 visar följande:

 • Låt inte miljöbilspolitiken kapsejsa i Harpsundsviken!

  I helgen träffas Alliansen på Harpsund för att göra upp sitt valmanifest. Sannolikt kommer en del av mötet att handla om vägtrafik och klimat och därmed beröra Centerpartiets förslag om att inrätta ett s.k. Bonus-Malussystem för personbilar.

 • BIL Sweden kommenterar Centerpartiets miljöbilsförslag

  Centerpartiet har nyligen presenterat förslag till styrmedel för fossilfria fordon (DN Debatt den 6 augusti). BIL Sweden ser mycket positivt på politiska initiativ att underlätta och påskynda vägtransporternas fossiloberoende. Utvecklingen går dock redan snabbt och riktningen är klar. Styrmedlen bör därför vara kostnadseffektiva samt bygga på kända begrepp.

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2014

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2014 till 305 000 personbilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 290 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2014 på 42 000 fordon ligger fast. Under 2013 nyregistrerades 269 599 personbilar och 37 342 lätta lastbilar.

 • Fjärde högsta julisiffran någonsin för nya bilar

  - Nybilsregistreringarna ökade med 13 procent i juli, vilket är sjunde månaden i rad med uppgång och den fjärde högsta julisiffran någonsin för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nybilsregistreringarna ökar i alla län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2014 visar följande:

 • Håll i styrmedlen för fordon med låg klimatpåverkan!

  Sverige är det land inom EU, som tillsammans med Nederländerna, snabbast sänkt koldioxidutsläppen för nya personbilar under perioden 2005-2012.

 • Finns “Peak Car”?

  I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket ”Peak Car”. Betydelsen av ”Peak Car” varierar, men syftet är oftast att sätta en bild av att bilen kommer att ha mindre betydelse i framtiden.

 • Rekordvärme i bilhallarna i juni - plus 26 procent

  - Juni var ännu en het månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 26 procent, vilket är sjätte månaden i rad med plussiffror. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är sjunde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ny rapport: så får vi mer buss för pengarna!

  Kostnaderna för den offentligt beställda busstrafiken har stigit kraftigt det senaste decenniet. En av de viktigaste orsakerna är skiftande detaljkrav på fordonen. Cirka en tiondel av kostnaderna för busstrafik utgörs av fordonskostnader, vilket innebär nästan två miljarder kronor år 2012, baserat på en uppskattning från SKL. Buss- och fordonsbranschen vill från vårt håll bidra till färre onödiga kostnader och mer kollektivtrafik för pengarna.

 • Nya bilar ökar mest på Gotland

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande:

 • Hett i bilhallarna i maj

  - Den mycket positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i maj. Personbilsregistreringarna ökade med sju procent, vilket är femte månaden i rad med en uppgång. De totala lastbilsregistreringarna ökade med närmare 14 procent vilket är sjätte månaden i rad med ökningstal. Det är en glädjande utveckling och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Nya bilar ökar i samtliga län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2014 visar följande:

 • Högtryck på fordonsmarknaden

  - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte månaden i rad. Personbilarna ökade med 14 procent, lätta lastbilar ökade med drygt tio procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med hela 41 procent. De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar är ett tecken på den förbättrade konjunkturen i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ökade nyregistreringar av supermiljöbilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2014 visar följande:

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Uppåt på fordonsmarknaden

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Kraftigt ökade bilregistreringar för tredje månaden i rad

  - BIL Sweden justerade nyligen upp sin nybilsprognos för i år från 275 000 till 290 000 bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Information till bilägare med fordonsgasdrift

  - och där bilens ålder är 15 år eller mer.

 • Ökade nybilsregistreringar i samtliga län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2014 visar följande:

 • Stark nybilsförsäljning ger höjd prognos

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna under 2014 till 290 000 personbilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 275 000. Även prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2014 justeras upp från 40 000 till 42 000 fordon. Under 2013 nyregistrerades 269 599 personbilar och 37 342 lätta lastbilar.

 • Fordonsindustrin är viktig för AB Sverige

  Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar med stor betydelse för sysselsättning, export, investeringar, forskning och utveckling samt kunskapssprid-ning till andra näringsgrenar.

 • Starka bilregistreringar i februari följer precis prognos

  - Nybilsregistreringarna ökade med drygt 20 procent i februari, vilket är andra månaden i rad med en kraftig uppgång. Det är helt enligt förväntningarna och vår prognos att vi skulle få stora plussiffror i början på året beroende på att vi jämför med svaga registreringar motsvarande period förra året. Orsaken till de svaga siffrorna under det första kvartalet ifjol är tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, vilket i sin tur medförde färre registreringar under inledningen av 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande:

 • Skatterna från vägtransporterna räddar välfärden

  Vägtransporterna i Sverige betalar ca 58 miljarder kronor i olika specialskatter på sina fordon. Räknar man dessutom in generella skatter som moms uppgår det totala skatteuttaget på vägtransporterna till närmare 90 miljarder kronor.

 • Bilregistreringarna i januari enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna ökade med 19 procent i januari. Det var väntat och enligt vår prognos att det skulle bli en kraftig uppgång i januari, beroende på att vi jämför med svaga siffror förra året. Hela första kvartalet förra året var svagt som en följdeffekt av tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Pengarna till supermiljöbilar räcker inte

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-dec 2013 visar följande:

 • Definitiva nyregistreringar 2013

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 269 599 nya personbilar under 2013, vilket är en minskning med 3,7 % jämfört med 2012.

 • 2013 blev ett riktigt bra bilår

  • 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013

  • Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar

 • Många nya miljöbilar och supermiljöbilar kommer under 2014

  Den 1 januari 2013 skärptes miljöbilsdefinitionen för miljöbilar vilket medförde att andelen miljöbilar minskade till 10,1 % under 2013 (45,2 % 2012).

 • Nybilsregistreringarna för 2013 presenteras den 2 januari i Kungsan

  Inbjudan till presskonferens.

 • BIL Sweden välkomnar FFF-utredningens förslag till Nollvision för klimatpåverkan

  Idag presenterar utredningen, Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, sin rapport.

 • Bilregistreringarna i november enligt prognos (revidering personbilar)

  - Personbilsregistreringarna minskade marginellt i november med 1,1 procent. Nedgången förklaras till stor del av en kalendereffekt då vi hade en registreringsdag mindre i november i år, vilket motsvarar 5 procent färre registreringar. Även om det var en liten minskning, är årets novembersiffra bra och ligger över genomsnittet för de tio senaste årens novemberregistreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Var tionde ny miljöbil en supermiljöbil i Västra Götaland

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-okt 2013 visar följande:

 • Ökade bilregistreringar för fjärde månaden i rad

  - Den positiva trenden på bilmarknaden fortsatte i oktober då bilregistreringarna ökade med 5,4%, vilket är fjärde månaden i rad med plussiffror, helt i linje med vår prognos för kalenderåret 2013. Bilregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Sju av tio supermiljöbilar i storstadslänen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-sep 2013 visar följande:

 • Stockholmarna vill ha bil även i framtiden

  Partierna i Stadshuset, såväl inom den styrande borgerliga alliansen som inom oppositionen, tror att parkeringstalen vid nybyggnation kommer att vara lägre på sikt. Vänsterpartiet vill att p-talen ska sänkas nedåt mot 0,1 i vissa lägen och aldrig vara högre än 0,6. Även Folkpartiet och Miljöpartiet funderar kring dessa nivåer.

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Mot ljusare fordonstider

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Tvåsiffrig ökning för bilregistreringarna i september

  - Bilregistreringarna i september ökade med 11,2 procent, vilket är tredje månaden i rad med plussiffror. Även om hänsyn tas till att årets september hade en registreringsdag mer, vilket motsvarar cirka fem procent fler registreringar, så var september en stark månad för nya bilar. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga räntor, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
  Trendbrott för lätta lastbilar

 • Kraftig minskning av nya bilars koldioxidutsläpp i Sverige

  Sverige är tillsammans med Nederländerna det land inom EU som har minskat sina koldioxidutsläpp från nya personbilar mest under perioden 2005-2012. Minskningen är hela 30 procent, visar BIL Swedens nyutkomna årsbok Bilismen i Sverige 2013.

 • Körkort ger jobb till unga

  Genom att sänka kostnaderna för att ta körkort så minskar ungdomsarbetslösheten. Det konstateras i en ny rapport om körkortskostnadernas effekt på sysselsättningen bland ungdomar.

 • Plussiffror igen för bilregistreringarna

  - Registreringarna av nya personbilar ökade med 2,6 procent i augusti. Det är andra månaden i rad med plussiffror. Årets augusti innehöll en registreringsdag mindre vilket stärker bilden av en bra augustimånad för nya personbilar. En registreringsdag mindre motsvarar cirka fem procent färre registreringar. Det är en glädjande utveckling och ytterligare ett tecken på att konjunkturen är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-juli 2013 visar följande:

 • Positiva bilsiffror i juli (reviderad version lastbilar)

  - Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,5 procent i juli. Uppgången är glädjande och ligger i linje med vår prognos där vi också tar hänsyn till antalet registreringsdagar varje månad. Detta är ytterligare en positiv konjunktursignal som kan läggas till de som kom igår från både USA och Europa, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Supermiljöbilar ökar från låga nivåer

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-juni 2013 visar följande:

 • Nybilsregistreringarna under första halvåret enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna under första halvåret har i stort sett utvecklats i linje med vår prognos med en kraftig nedgång under det första kvartalet som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på förra året och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Nedgången i juni förklaras delvis av en kalendereffekt då vi hade en registreringsdag mindre i juni i år, vilket motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-maj 2013 visar följande:

 • Bilregistreringarna i maj enligt prognos

  - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både i maj i år och förra året, så siffrorna har inte påverkats av detta. Utvecklingen hittills i år ligger i linje med vår prognos. Nedgången under det första kvartalet var väntad mot bakgrund av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året, och att det sedan skulle ske en stabilisering under det andra kvartalet var också väntat, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Var sjätte ny miljöbil i Västra Götaland är en supermiljöbil

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-april 2013 visar följande:

 • Bilregistreringarna i april visade plus

  - Personbilsregistreringarna ökade i april, vilket är första månaden i år med plussiffror. Efter nedgången under det första kvartalet, som förstärktes av de tidigarelagda miljöbilsregistreringarna i slutet på förra året var det väntat med en stabilisering nu i april. Det är dock för tidigt att tala om något trendbrott, eftersom årets april innehöll två fler registreringsdagar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Sweden om Marknadsdomstolens beslut 2013-05-02

  Marknadsdomstolen meddelade idag dom i målet BIL Sweden mot MECA Sweden AB. Domstolen förbjuder MECA Sweden AB vid vite av en miljon kronor att vid marknadsföring av bilverkstäder och bilreservdelar använda följande påståenden:

 • Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-mars 2013 visar följande:

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden - Stabil bilkonjunktur trots oro i vår omvärld

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • De nya reglerna för tjänstebilar riskerar att bli verkningslösa

  I 2013 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen att det nedsatta förmånsvärdet för elbilar, gasbilar och laddhybridbilar förlängs med ytterligare tre år. Samtidigt ger regeringen besked om att skattebefrielsen för höginblandade och rena biodrivmedel, som exempelvis E85/ED95 och biogas, blir kvar också efter 2013.

 • Väntad minskning av bilregistreringarna i mars

  - Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar minskade som väntat i mars. Nedgången förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med mars förra året. Två färre registreringsdagar innebär nästan tio procent färre registreringar. För personbilarnas del har vi dessutom kvardröjande effekter av den tidigareläggning av registreringar av cirka 9 000 miljöbilar som skedde i slutet på förra året och som lett till färre registreringar under det första kvartalet i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-febr 2013 visar följande:

 • Bygg Stockholm för bilism 2.0

  Stockholmarna behöver tillgång till bil för att klara vardagen. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Stockholms Handelskammare och BIL Sweden. Drygt hälften av de boende i Stockholms innerstad och närförort använder bil flera gånger i månaden för vardagsärenden och 4 av 10 för att köra till egna eller andras aktiviteter.

 • Bilregistreringarna i februari enligt prognos

  - Nedgången av bilregistreringarna i februari var väntad, och det är ingen dramatik i dessa siffror, utan de ligger i linje med vår prognos för marknadens utveckling i år. Vi har räknat med färre registreringar under de första månaderna i år som en följdeffekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året. Enligt våra beräkningar ”förregistrerades” i december ca 9 000 miljöbilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft 1 januari 2013. Dessa bilar skulle egentligen ha levererats och registrerats under första kvartalet 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Tre av fyra nya supermiljöbilar i storstadslänen

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2013 visar följande:

 • Planenlig minskning av bilregistreringarna i januari

  - Bilregistreringarna minskade som väntat i januari. Minskningen på 16 procent är framför allt en effekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året, vilket har lett till färre registreringar i januari. Vi räknar med att ca 9 000 bilar ”förregistrerades” i december då kunden kunde ”spara” mellan 2 000-6 000 kr i fem års fordonsskattebefrielse om miljöbilen registrerades före årsskiftet innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft. Många av dessa bilar har levererats ut till kund under januari och så kommer att ske även i februari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekord för miljöbilar och dieselbilar under 2012

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för 2012 visar följande:

 • Definitiva nyregistreringar under 2012

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 279 899 nya personbilar under 2012, vilket är en minskning med 8,2 % jämfört med 2011.

 • Rekord för både miljöbilar och dieselbilar under 2012

  • 279 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar under 2012

  • Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2012