Pressmeddelanden 2015

Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden för 2015-

 • Nybilsregistreringarna för 2015 presenterades måndagen den 4 januari på Nobelmuséet i Gamla Stan

  BIL Sweden presenterade utfallet av nybilsregistreringarna för 2015 samt prognos för 2016

 • Skattesmäll för alla bilister vid årsskiftet

  -Det är orimligt att Sverige som är ett av Europas glesast befolkade länder med ett transportberoende näringsliv ska införa värdens högsta drivmedelsskatter, säger Bertil Moldén VD för BIL Sweden.

 • Jämtlands län toppar listan för andelen nya supermiljöbilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2015 visar följande:

 • Bästa november någonsin för personbilar

  - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa novembermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stockholms län toppar listan för andelen nya miljöbilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2015 visar följande:

 • Ungdomar gillar bilen – och vill äga den!

  BIL Sweden presenterar en ny undersökning från Inizio som har frågat drygt 1000 studerande på gymnasium och högskola vad de tycker om bilar och bilägande.

 • Bästa oktober någonsin för personbilar

  - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa oktobermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kalmar län toppar listan över störst nybilsökning

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2015 visar följande:

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden: Rekordår för nya bilar

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • "Rika hushåll" köper bil som aldrig förr

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter och i september ökade registreringarna av nya personbilar med 13 procent. Det är tjugoförsta månaden i rad som registreringarna ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015

  BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2015 har nu publicerats.

 • Starka bilregistreringar väntas ge nytt rekordår

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2015 visar följande:

 • Ny SIFO-undersökning: Stort motstånd bland väljarna mot regeringens bensinskattepolitik

  Regeringens förslag att införa ett nytt indexsystem för årlig real höjning av bensin- och dieselskatterna omfattas inte av decemberöverenskommelsen (DÖ). Med anledning av detta har SIFO på Svenskt Näringslivs uppdrag frågat svenska folket vad de tycker om förslaget.

 • BIL Swedens nya prognos: bästa bilåret någonsin!

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 345 000 bilar, vilket innebär att 2015 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med 18 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 327 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar.

 • Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

  - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets augusti är den bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för augusti försenad

  Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för augusti är försenad på grund av försenade leveranser från Transportstyrelsen. Statistiken publiceras senare under dagen.

 • Het bilmarknad

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2015 visar följande:

 • Per Bolund är ute och cyklar i bensinskattedebatten

  Regeringens höjningar av drivmedelsskatterna har väckt stor debatt de senaste dagarna. Bilskatterna höjdes senaste årsskiftet med drygt tre mdr kr och kommer med regeringens förslag att höjas med ytterligare ca fem mdr kr kommande årsskifte. Inte nog med detta så föreslår regeringen att indexera drivmedelsskatterna automatiskt varje år framöver vilket kommer att höja skatterna med ca 50 procent på tio år. Enligt Skattebetalarna kommer nära en miljon hushåll under de kommande tre åren få en total skattehöjning med över 5500 kr.

 • Tredje gången gillt för bensinskattehöjningar efter valet – trots löftena innan valet!

  Regeringen har nu presenterat tre (!) förslag till höjda drivmedelsskatter trots att Socialdemokraterna före valet lovade att inte höja dessa skatter.

 • Regeringen lägger en våt filt över Supermiljöbilarna – igen!

  Igår onsdag meddelade Transportstyrelsen att årets Supermiljöbilspengar redan är slut. Kunder kommer därför att få vänta flera månader på utbetalning av premien om 40 000 kr.

 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Urstarkt första halvår på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2015 visar följande:

 • FFI-Informationsfolder

  Se FFI-Informationsfolder, Sverige behöver FFI

 • Heta bilhallar i juni

  - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juni är den näst bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Ny rapport: BRT i Stockholmsregionen

  BIL Sweden i Almedalen.
  Transportforskaren Per Kågeson presenterar idag en ny rapport med förslag att inrätta en Bussbana med tre nya BRT-linjer i Stockholmsregionen.

 • Bra fart på bilregistreringarna


  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2015 visar följande:

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2015

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 327 000 bilar. Det är en uppjustering med 17 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 310 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2015 revideras upp något från 44 000 till 45 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar.

 • Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

  - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den sjuttonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets maj hade en registreringsdag mindre än maj förra året, vilket förstärker bilden av maj som en mycket bra bilmånad. En registreringsdag mindre innebär ca fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högtryck på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2015 visar följande:

 • BIL Sweden avstyrker höjda skatter på drivmedel

  Regeringen föreslår inför höstbudgeten ett nytt sätt att höja bränsleskatterna som bygger på en kontinuerligt ökande årlig uppräkning av skatten på såväl biodrivmedel som fossila drivmedel, utan ytterligare politiska beslut. BIL Sweden har svarat på en remiss av promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför Budgetpropositionen för 2016” och är mycket kritiska till det bristfälligt underbyggda förslaget.

 • Ännu mera turbotryck i bilhallarna i april

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i april, då registreringarna av nya personbilar ökade med elva procent. Det är sextonde månaden i rad med ökade registreringar och årets april var den fjärde bästa aprilmånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Orimligt förslag från Folkpartiet slår hårt utanför Stockholm

  Folkpartiet vill för att finansiera sina budgetförslag – främst försvarssatsningar - höja fordonsskatten.

 • Full fart i bilhallarna

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2015 visar följande:


 • Supermiljöbilspremien riskerar att ta slut efter sommaren - IGEN!

  Regeringen har för 2015 tilldelat 215 miljoner kr till supermiljöbilspremien på 40 000 kr per bil. Pengarna skall även användas till de supermiljöbilar som nyregistrerades under 2014 men som inte fick någon premie beroende på att pengarna tog slut i förtid. I regeringens nyligen presenterade vårändringsbudget föreslås inga ytterligare medel än de redan tilldelade 215 miljoner kr. Ca 1 200 supermiljöbilar har nyregistrerats jan-mars i år. Under 2014 nyregistrerades ca 1 800 bilar som inte fick någon premie under förra året men som nu får del av anslaget på 215 miljoner kr.

 • BIL Sweden välkomnar Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen angående Östlig förbindelse

  Rapporten visar vilka stora vinster för Stockholm som det skulle innebära att bygga färdigt Ringleden. Stockholms befolkning och därmed transportbehoven kommer att växa kraftigt i framtiden.

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för i år

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Turbotryck i bilregistreringarna i mars

  - Bilmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Registreringarna av nya personbilar ökade med 14 procent i mars, vilket är femtonde månaden i rad med ökade registreringar. Mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för personbilar. För lätta lastbilar var det den bästa marsmånaden någonsin, vilket till stor del kan tillskrivas nuvarande ROT-avdrag, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Orättvis och ovetenskaplig höjning av drivmedelsskatterna

  Skatten är mer än dubbelt så hög som trafikens samhällsekonomiska kostnader enligt VTI:s senaste rapport till regeringen.

 • Glädjande utveckling för bilismen

  Nu finns all viktig statistik kring bilismens utveckling 2014 och den sammantagna bilden är mycket positiv.

 • Kickstart på bilåret 2015

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2015 visar följande:

 • Rekordstarka bilregistreringar i februari

  - Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari, vilket är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rapport om Levande stadskärnor

  Bilens plats i staden diskuteras runt om i våra svenska städer.

 • Supermiljöbilar ökar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2015 visar följande:

 • Stark inledning på personbilsåret 2015

  - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror och den sjätte bästa januarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mindre i januari i år vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden av en stark januarimånad för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Utred BRT för linje 4 i Stockholm!

  En ny studie från WSP visar att högprioriterad busstrafik med moderna fordon är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt höja kapaciteten för stombuss 4 i Stockholm. Ändå finns inte detta som ett alternativ när Stockholms läns landsting har gett uppdrag att utreda en spårvagnslösning, som tar lång tid och stora resurser att förverkliga.

 • Nya bilar ökade i alla län under 2014

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-dec 2014 visar följande:

 • Definitiva nyregistreringar 2014

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 303 948 nya personbilar under 2014, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med 2013.

 • Urstark bilmarknad under 2014

  • 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014
  • Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar