Pressmeddelanden 2015-2016

Här finns alla BIL Swedens pressmeddelanden för 2015-2016

 • Supermiljöbilar har ökat 79 procent i år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2016 visar bland annat följande:

 • Konsumenten förlorar på fortsatt årlig bilbesiktning

  Tyvärr har regeringen beslutat om att behålla de nuvarande tidsintervallerna för kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton och har därmed inte gått på utredningens förslag.

 • Ny rapport från VTI bekräftar överbeskattningen av svenska bilister

  Svenska bilister är idag kraftigt överbeskattade. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är marginalskatterna som bilister tvingas betala betydligt högre än de skador biltrafiken åstadkommer samhället. I arbetet, som är ett uppdrag från regeringen, har forskarna tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom varje transportslag.

 • Bästa bilnovember någonsin

  - Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Lovande besked i regeringens forskningspropp

  Idag presenterades regeringens forskningsproposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Flera besked i propositionen är lovande.

 • Kopiera Nollvisionen på klimatområdet

  Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet, Nollvisionen, fortsätter. Enligt färsk statistik från Eurostat så är Sverige ledande när det gäller trafiksäkerhet. Efter Malta hade Sverige under 2015 det minsta antalet personer som omkom i trafikolyckor i förhållande till befolkningen, 2,7 dödsfall per 100 000 invånare inom EU. Genomsnittet i EU var 5,1.

 • Laddbara bilar ökar kraftigt


  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2016 visar bland annat följande:

 • BIL-rekord i oktober

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med ökade registreringar. Årets oktober är den bästa oktobermånaden någonsin för personbilar, trots att det var en registreringsdag mindre i oktober i år jämfört med oktober förra året. En registreringsdag mindre motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • På Bilens dag 28/10: Positiv inställning till självkörande bilar bland 55-plussare

  I över hundra år har bilen gett människor möjlighet att röra sig fritt och lösa sina transportbehov. Vi kan ta för givet att kunna bo, arbeta och handla var vi vill. Idag på Bilens dag, uppmärksammar vi möjligheten med självkörande bilar och potentialen till full rörlighet under ett allt längre liv.

 • Fler bilar borde återvinnas på ett miljöriktigt sätt

  I dagsläget är det alltför få personbilar som återvinns. Istället blir de stående och utgör en lokal miljöfara. Problemet finns i hela landet, men tenderar att vara värre i de län där det finns gott om utrymme. Nu inleder Bilprovningen, BilRetur, Stena Recycling och BIL Sweden ett samarbete som syftar till att öka den miljöriktiga återvinningen genom att informera bilägare om hur man går tillväga. Det är enkelt att göra rätt.

 • Supermiljöbilar ökat 79 procent hittills i år

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2016 visar följande:

 • Felaktigt rykte i media om förbud mot bensinbilar i Tyskland

  Ett felaktigt rykte om förbud mot bensin- och dieselbilar i Tyskland har figurerat i flera tidningar på nätet den senaste veckan.

 • 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

  - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje månaden i rad med ökade registreringar. Årets september är den näst bästa septembermånaden någonsin för personbilar, slaget bara av september 1974 då det var köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kraftig uppgång för laddbara bilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2016 visar följande:

 • Bilen betyder mest för vårt resande

  Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen i Sverige 2016. Cirka 85 procent av persontransporterna sker på väg (personbil, buss, motorcykel), vilket kan jämföras med tio procent med spårbunden trafik (järnväg, T-bana, spårvagn).

 • BIL Sweden välkomnar CSN-lån för körkort

  Beskedet om att bevilja CSN-lån för körkortsutbildning är mycket glädjande. BIL Sweden har under flera år drivit frågan och välkomnar att regeringen och Vänsterpartiet nu har kommit överens. Redan 2014 lovade Stefan Löfven att genomföra reformen. Detta efter en rapport om körkortets betydelse för ungdomars anställbarhet, som finansierades av bland andra BIL Sweden, STR, Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

 • Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

  - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den överlägset bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,6 procent, vilket är den trettioandra månaden i rad med plussiffror. Även om vi tar hänsyn till att det var två fler registreringsdagar i augusti i år, vilket motsvarar ca tio procent fler registreringar, så var augusti en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2016 visar följande:

 • Fortsatt minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

  Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka. Utsläppen januari-juli 2016 från nyregistrerade bilar var i genomsnitt 4,6 gram/km lägre* än samma period 2015. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige.

 • Höga bilskatter försvårar semesterplaner för låginkomsttagare

  LO rapporterade nyligen att 32% av arbetarna varken har gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus. LO:s statistik har ifrågasatts bl.a. för att man inte vet hur många som stannar hemma av egen vilja.

 • Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar

  - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2016 visar följande:

 • Ny rapport: körkort viktigt för integration

  En ny rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positivt för integrationen.

 • Bra drag i bilhallarna i juni

  - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga lastbilar gick upp med 28,8 procent. För personbilarnas del är det trettionde månaden i rad som registreringarna ökar och årets juni är den bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Fordonsindustrin, en motor för Sverige

  Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen måndag den 4 juli klockan 15.30-16.15

 • Nya bilar ökar i samtliga län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2016 visar följande:

 • Världsunik skattechock göms i Miljömålsberedningens förslag

  Det basalternativ för utsläppsminskningar i transportsektorn som föreslås av Miljömålsberedningen innebär att både bensin- och dieselpriset blir över 20 kr/l. Det framgår mycket diskret på sidan 453 i betänkandet, men utelämnades i såväl sammanfattningen som den debattartikel i DN 17/6 där utredningen presenterades. Redan dagens priser på 13,50 kr/l bensin och 13,00 kr/l diesel tillhör världens högsta. I en analys som statliga Konjunkturinstitutet lämnat till utredningen visas att priset kan bli 40 kr/l diesel av de förslag beredningen lämnar och att detta driver ner produktionen i basindustrin rejält. Inget annat land delar beredningens bedömning att sådana drastiska åtgärder behövs för att nå klimatmålen.

 • Snabb minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar även under maj månad

  Koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige fortsätter att sjunka kraftigt. I maj var utsläppen endast 121 gram/km. Snittet januari-maj var 122 gram/km vilket kan jämföras med snittet under samma period 2015 som var 128 gram/km. Det visar BIL Swedens analys av nybilsförsäljningen i Sverige som publicerades idag.

 • BIL Swedens nya prognos: 2016 blir det bästa bilåret någonsin!

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 375 000 bilar, vilket innebär en uppjustering med 20 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 355 000 bilar. Prognosen för lätta lastbilar justeras också upp något från 48 000 till 49 000 fordon. Slår prognoserna in kommer 2016 att bli ett rekordår för både personbilar och lätta lastbilar. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar.

 • Bästa maj någonsin för nya bilar

  - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna ökar. Årets maj är den bästa maj sedan vi börja föra månadsvis statistik 1946, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stockholms län i topp för andelen laddbara bilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2016 visar följande:

 • Svenska bilskatter bland världens högsta

  Nyligen utkom ACEA Tax Guide för 2016, som jämför skatter på vägtrafik i olika länder. Sverige har nu världens näst högsta dieselskatt och världens femte högsta bensinskatt, efter höjningen vid senaste årsskifte.

 • Sverige etta i Europa på biodrivmedel och tvåa i världen på laddbara bilar!

  Sverige har avancerat till andra plats i världen vad gäller försäljningen av laddbara bilar. Första kvartalet i år avancerade Sverige från tredje plats till andra plats i världen på andelen laddbara elbilar (rena elbilar och laddhybrider).

 • Turboladdade bilsiffror i april


  - Den svenska nybilsmarknaden fortsätter att utvecklas i rekordfart. Nya personbilar ökade med tio procent i april, vilket är den tjugoåttonde månaden i rad med plussiffror. Årets april var den bästa aprilmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mer i april i år jämfört med april förra året. En registreringsdag mer betyder normalt fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att april var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stärk Polisens arbete mot bildelsstölder!

  Stölder av bildelar ökar kraftigt. Det mesta pekar på att delarna förs ut ur Sverige och används som reservdelar till krockskadade fordon i andra länder. Enligt en rapport från Larmtjänst tycks brotten till största delen begås av organiserade ligor.

 • Full fart i Dalarnas bilhallar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2016 visar följande:

 • Lätta transporter blir allt energieffektivare och utsläppen minskar

  Trafikanalys publicerade idag sin rapport ”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys.” Rapporten är gedigen och drar flera intressanta slutsatser. En av dem är dock mindre träffsäker, nämligen påståendet att godstransporternas energieffektivitet utvecklas negativt, vilket utgår ifrån en föråldrad mätmetod.

 • Heta bilhallar i mars

  - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med plussiffror. Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mindre i mars i år jämfört med mars förra året. En registreringsdag mindre betyder normalt fem procent färre registreringar, vilket förstärker att mars var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Nya bilar ökar mest i Södermanlands län

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2016 visar följande:

 • Sverige nu världens tredje bästa elbilsland! BIL Sweden är stolta men inte nöjda

  Miljöutvecklingen på den svenska bilmarknaden blev mycket positiv under 2015.

 • Nytt bilrekord att vänta för 2016

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 355 000 bilar, vilket innebär att 2016 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med
  25 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 330 000. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar, vilket är den hittills högsta siffran.

 • Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

  - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mer i februari i år, vilket normalt sett betyder fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att februari var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Klimatframgångar för vägtrafiken

  Av Transportstyrelsens och Trafikverkets redovisning av koldioxidutsläppen från transportsektorn 2015 framgår att vägtrafiken gör stora framsteg.

 • Ologisk argumentation av Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket har kritiserat Trafikverket för hur klimatfrågan hanteras i underlagen för inriktningsplaneringen som nu är ute på remiss, vilket bl a Ekot rapporterat om. Kritiken är dock ologisk. Utsläppen från utsläppsfria bilar är noll oavsett hur många bilarna är.

 • Nya bilar ökade mest i Kronobergs län i januari

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2016 visar följande:

 • Nio av tio stockholmare vill ha Östra länken

  Enligt en färsk Demoskopundersökning är nio av tio invånare i Stockholms län positiva till Östra länken. En förbindelse som sammanbinder Norra och Södra länken skulle tillsammans med Essingeleden utgöra den sista pusselbiten för att få en ringled runt Stockholm.

 • Raketstart på bilåret 2016

  - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden sedan 1946 då BIL Sweden började mäta nyregistreringarna månadsvis. Det var en registreringsdag mindre i januari i år, vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden ytterligare av en stark januari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Höghastighetstågsprojektet anmäls till Riksrevisionen

  BIL Sweden har idag begärt att Riksrevisionen granskar beslutsunderlagen kring höghastighetstågsprojektet.

 • Nya bilar ökade i alla län under 2015

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för december 2015 visar följande:

 • Definitiva nyregistreringar under 2015


  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 345 108 nya personbilar under 2015, vilket är en ökning med 13,5 % jämfört med 2014. 2015 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963 bilar.

 • Bästa bilåret någonsin!


  - Rekord för nya personbilar: 345 000 under 2015

  - Näst bästa för nya lätta lastbilar: 44 800 under 2015

  - Prognos för 2016: 330 000 personbilar och 44 000 lätta lastbilar

 • Nybilsregistreringarna för 2015 presenterades måndagen den 4 januari på Nobelmuséet i Gamla Stan

  BIL Sweden presenterade utfallet av nybilsregistreringarna för 2015 samt prognos för 2016

 • Skattesmäll för alla bilister vid årsskiftet

  -Det är orimligt att Sverige som är ett av Europas glesast befolkade länder med ett transportberoende näringsliv ska införa värdens högsta drivmedelsskatter, säger Bertil Moldén VD för BIL Sweden.

 • Jämtlands län toppar listan för andelen nya supermiljöbilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2015 visar följande:

 • Bästa november någonsin för personbilar

  - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa novembermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stockholms län toppar listan för andelen nya miljöbilar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2015 visar följande:

 • Ungdomar gillar bilen – och vill äga den!

  BIL Sweden presenterar en ny undersökning från Inizio som har frågat drygt 1000 studerande på gymnasium och högskola vad de tycker om bilar och bilägande.

 • Bästa oktober någonsin för personbilar

  - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa oktobermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Kalmar län toppar listan över störst nybilsökning

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2015 visar följande:

 • Ny konjunkturrapport från BIL Sweden: Rekordår för nya bilar

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • "Rika hushåll" köper bil som aldrig förr

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter och i september ökade registreringarna av nya personbilar med 13 procent. Det är tjugoförsta månaden i rad som registreringarna ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2015

  BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2015 har nu publicerats.

 • Starka bilregistreringar väntas ge nytt rekordår

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2015 visar följande:

 • Ny SIFO-undersökning: Stort motstånd bland väljarna mot regeringens bensinskattepolitik

  Regeringens förslag att införa ett nytt indexsystem för årlig real höjning av bensin- och dieselskatterna omfattas inte av decemberöverenskommelsen (DÖ). Med anledning av detta har SIFO på Svenskt Näringslivs uppdrag frågat svenska folket vad de tycker om förslaget.

 • BIL Swedens nya prognos: bästa bilåret någonsin!

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 345 000 bilar, vilket innebär att 2015 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med 18 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 327 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar.

 • Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

  - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets augusti är den bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för augusti försenad

  Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för augusti är försenad på grund av försenade leveranser från Transportstyrelsen. Statistiken publiceras senare under dagen.

 • Het bilmarknad

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2015 visar följande:

 • Per Bolund är ute och cyklar i bensinskattedebatten

  Regeringens höjningar av drivmedelsskatterna har väckt stor debatt de senaste dagarna. Bilskatterna höjdes senaste årsskiftet med drygt tre mdr kr och kommer med regeringens förslag att höjas med ytterligare ca fem mdr kr kommande årsskifte. Inte nog med detta så föreslår regeringen att indexera drivmedelsskatterna automatiskt varje år framöver vilket kommer att höja skatterna med ca 50 procent på tio år. Enligt Skattebetalarna kommer nära en miljon hushåll under de kommande tre åren få en total skattehöjning med över 5500 kr.

 • Tredje gången gillt för bensinskattehöjningar efter valet – trots löftena innan valet!

  Regeringen har nu presenterat tre (!) förslag till höjda drivmedelsskatter trots att Socialdemokraterna före valet lovade att inte höja dessa skatter.

 • Regeringen lägger en våt filt över Supermiljöbilarna – igen!

  Igår onsdag meddelade Transportstyrelsen att årets Supermiljöbilspengar redan är slut. Kunder kommer därför att få vänta flera månader på utbetalning av premien om 40 000 kr.

 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Urstarkt första halvår på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2015 visar följande:

 • FFI-Informationsfolder

  Se FFI-Informationsfolder, Sverige behöver FFI

 • Heta bilhallar i juni

  - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juni är den näst bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Ny rapport: BRT i Stockholmsregionen

  BIL Sweden i Almedalen.
  Transportforskaren Per Kågeson presenterar idag en ny rapport med förslag att inrätta en Bussbana med tre nya BRT-linjer i Stockholmsregionen.

 • Bra fart på bilregistreringarna


  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2015 visar följande:

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2015

  BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 327 000 bilar. Det är en uppjustering med 17 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 310 000. Prognosen för registreringarna av lätta lastbilar under 2015 revideras upp något från 44 000 till 45 000. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar.

 • Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

  - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den sjuttonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets maj hade en registreringsdag mindre än maj förra året, vilket förstärker bilden av maj som en mycket bra bilmånad. En registreringsdag mindre innebär ca fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Högtryck på bilmarknaden

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2015 visar följande:

 • BIL Sweden avstyrker höjda skatter på drivmedel

  Regeringen föreslår inför höstbudgeten ett nytt sätt att höja bränsleskatterna som bygger på en kontinuerligt ökande årlig uppräkning av skatten på såväl biodrivmedel som fossila drivmedel, utan ytterligare politiska beslut. BIL Sweden har svarat på en remiss av promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför Budgetpropositionen för 2016” och är mycket kritiska till det bristfälligt underbyggda förslaget.

 • Ännu mera turbotryck i bilhallarna i april

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i april, då registreringarna av nya personbilar ökade med elva procent. Det är sextonde månaden i rad med ökade registreringar och årets april var den fjärde bästa aprilmånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Orimligt förslag från Folkpartiet slår hårt utanför Stockholm

  Folkpartiet vill för att finansiera sina budgetförslag – främst försvarssatsningar - höja fordonsskatten.

 • Full fart i bilhallarna

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2015 visar följande:


 • Supermiljöbilspremien riskerar att ta slut efter sommaren - IGEN!

  Regeringen har för 2015 tilldelat 215 miljoner kr till supermiljöbilspremien på 40 000 kr per bil. Pengarna skall även användas till de supermiljöbilar som nyregistrerades under 2014 men som inte fick någon premie beroende på att pengarna tog slut i förtid. I regeringens nyligen presenterade vårändringsbudget föreslås inga ytterligare medel än de redan tilldelade 215 miljoner kr. Ca 1 200 supermiljöbilar har nyregistrerats jan-mars i år. Under 2014 nyregistrerades ca 1 800 bilar som inte fick någon premie under förra året men som nu får del av anslaget på 215 miljoner kr.

 • BIL Sweden välkomnar Trafikverkets underlag till Sverigeförhandlingen angående Östlig förbindelse

  Rapporten visar vilka stora vinster för Stockholm som det skulle innebära att bygga färdigt Ringleden. Stockholms befolkning och därmed transportbehoven kommer att växa kraftigt i framtiden.

 • BIL Sweden höjer nybilsprognosen för i år

  BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

 • Turbotryck i bilregistreringarna i mars

  - Bilmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Registreringarna av nya personbilar ökade med 14 procent i mars, vilket är femtonde månaden i rad med ökade registreringar. Mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för personbilar. För lätta lastbilar var det den bästa marsmånaden någonsin, vilket till stor del kan tillskrivas nuvarande ROT-avdrag, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Orättvis och ovetenskaplig höjning av drivmedelsskatterna

  Skatten är mer än dubbelt så hög som trafikens samhällsekonomiska kostnader enligt VTI:s senaste rapport till regeringen.

 • Glädjande utveckling för bilismen

  Nu finns all viktig statistik kring bilismens utveckling 2014 och den sammantagna bilden är mycket positiv.

 • Kickstart på bilåret 2015

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2015 visar följande:

 • Rekordstarka bilregistreringar i februari

  - Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari, vilket är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rapport om Levande stadskärnor

  Bilens plats i staden diskuteras runt om i våra svenska städer.

 • Supermiljöbilar ökar

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2015 visar följande:

 • Stark inledning på personbilsåret 2015

  - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror och den sjätte bästa januarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mindre i januari i år vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden av en stark januarimånad för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Utred BRT för linje 4 i Stockholm!

  En ny studie från WSP visar att högprioriterad busstrafik med moderna fordon är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt höja kapaciteten för stombuss 4 i Stockholm. Ändå finns inte detta som ett alternativ när Stockholms läns landsting har gett uppdrag att utreda en spårvagnslösning, som tar lång tid och stora resurser att förverkliga.

 • Nya bilar ökade i alla län under 2014

  BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-dec 2014 visar följande: