BIL Sweden höjer nybilsprognosen för 2017

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 375 000 bilar. Det är en uppjustering med 15 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 360 000. Under 2016 nyregistrerades 372 000 personbilar, vilket är den hittills högsta siffran.

Prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år lämnas oförändrad på 52 000 fordon.

- Bakgrunden till höjningen av personbilsprognosen är den starka första delen av året. Nybils-registreringarna har ökat med drygt två procent hittills i år jämfört med fjolåret som var ett rekordår. Registreringarna i maj var de högsta någonsin för maj. Vi ser inga tecken på avmattning och förutsättningarna är goda för en fortsatt mycket stark marknad under resten av året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Högkonjunktur, låga räntor, en stabil arbetsmarknad med låga varsel i kombination med köpstarka och positiva hushåll samt en växande befolkning är några förklaringar till den starka bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

- Skulle vår prognos på 375 000 bilar slå in kommer 2017 att bli ett nytt rekordår, säger Bertil Moldén.

- Det är viktigt att vi får en förnyelse av bilflottan, så att fler nya bilar kommer ut på marknaden och att fler gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda skrotas ut, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Bild1.jpg
10 bästa personbilsåren

År              Antal nyregistrerade personbilar

1.               2017         375 000 (prognos)

2.               2016         372 318

3.               2015         345 108

4.               1988         343 963

5.               1987         315 950

6.               1976         312 880

7.               1989         307 104

8.               2007         306 794

9.               2011         304 984

10.             2014         303 948

Filer

höjdprognos2017.pdf