BIL Sweden kommenterar förslag om biodrivmedel i alla nya bilar år 2023

Miljöpartiet har föreslagit att alla nya bilar med förbränningsmotor som säljs i Sverige från år 2023 ska kunna drivas av biodrivmedel. BIL Sweden är i grunden positiva till att ställa om mot mer biodrivmedel i tanken.
- Förutom elbilar och bränslecellsbilar samt fortsatt energieffektivisering så tror vi på en ökad andel biodrivmedel. Men det är viktigt att Sverige inte gör detta ensamt utan går i harmoni med resten av Europa. Lägg därtill att Sverige måste öka sin inhemska produktion av biobränslen samt att efterfrågan i framtiden möter utbudet annars blir det svårt att nå de klimatmål som Sverige satt upp, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Redan idag finns det flera dieselmodeller som klarar av att tanka 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja, förnybar diesel). Omställningen mot hållbara drivmedel pågår för fullt bland fordonstillverkarna. För att Sverige ska nå sina klimatmål till år 2030 behöver vi både elektrifiering, ökad andel biodrivmedel men även fortsatt energieffektivisering.
- En förnyelse av bilparken är ytterligare en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Istället för efterkonvertering av äldre bilar, som är en dyr och inte lika bra lösning som den från fabrik, bör Sverige fortsätta arbetet med att förnya fordonsflottan samt styrmedel för användandet av renare och säkrare fordon, fortsätter Mattias Bergman.

Miljöpartiet har också föreslagit att det ska bli billigare att besiktiga sin gasbil.
- Parallellt med att aktivt arbeta för att sänka utsläppen från nya bilar måste vi också aktivt fortsätta arbetet med att förbättra säkerheten. Idag är det inte själva besiktningen som är dyrare för en gasbil utan det intygsförfarande som trädde ikraft i år. Ett förfarande som infördes för att öka säkerheten kring gasbilar. Att sänka kostnaderna för besiktning får inte ske på bekostnad av säkerheten, fortsätter Mattias Bergman.

Från den 1 september 2018 införs en ny körcykel, WLTP, för personbilar vars syfte är att bättre spegla verklig bränsleförbrukning och verkliga utsläpp.
- Fordonsindustrin har länge arbetat för att få till en körcykel som på ett bättre sätt speglar verkliga utsläpp vid de laboratorietester som görs av nya bilmodeller vid typgodkännandet. Nu blir det verklighet i hela EU från den 1 september vilket är positivt. Även här är det viktigt att regelverken för fordonen är EU-harmoniserade eftersom fordonen tillverkas inte bara för Sverige utan för en global marknad. Särkrav och egna lösningar fördyrar och försenar den tekniska utvecklingen, vilket skulle drabba både biltillverkarna och bilköparna, avslutar Mattias Bergman.

För mer information, kontakta Mattias Bergman, 070-810 78 86.