BIL Sweden välkomnar miljözoner

Regeringen har idag presenterat sitt förslag till miljözoner för lätta fordon. BIL Sweden välkomnar att kommuner nu får införa miljözoner, däremot är det olyckligt att laddhybrider inte tillåts i Zon 3.

”Där de största miljöproblemen finns ska även de starkaste åtgärderna införas. Fordonsindustrin är positivt inställda till att hjälpa städerna med att förbättra luftkvaliteten. Om miljözoner får effekten av en snabbare omställning mot andra drivlinor som till exempel elektrifiering så är det något positivt. Det är däremot mycket olyckligt att laddhybrider, som kan styras att köras på ren el, inte tillåts i Zon 3 vilket innebär att man avviker från ett teknikneutralt system, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.  

"Det är bra att regeringen skjuter fram införandet till år 2022. Det ger människor en längre period för omställning mot andra drivlinor. Däremot måste kommunerna noga utforma zonerna så att de inte begränsar människors mobilitet och rörlighet och att fokus ligger just där de största miljöproblemen finns, på samma sätt som dubbdäcksförbuden är avgränsat till två utsatta gator och inte hela städer", fortsätter Mattias Bergman. 

Redan idag finns miljözoner för de tunga transporterna. BIL Sweden ställer sig positiva till möjligheten för kommuner att kunna införa miljözoner för lätta fordon. Men det förutsätter att man klarlagt att man har luftkvalitetsproblem som överskrider de gränser som finns och att zonerna begränsas till de områden där problem finns. Däremot måste man noga utvärdera Zon 2 och dess ekonomiska och miljömässiga konsekvenser innan de införs. 

”Innan man inför Zon 2 är det viktigt att varje kommun noga utreder sina luftkvalitetsproblem och klarlägger källan till dessa. Samt att man grundligt gör en ekonomisk konsekvensanalys av vilka konsekvenser detta kommer att medföra. Över en miljon ägare av äldre dieselfordon riskeras att drabbas, men även samhället i stort så rätt balans är viktigt”, fortsätter Mattias Bergman. 

”Om Sverige ska klara de högt uppsatta klimatmålen fram till år 2030 så kommer dieselbilen att spela en viktig roll. Dieselbilen har varit en bidragande orsak till att personbilstrafiken de senaste åren kraftigt minskat sina koldioxidutsläpp i Sverige. Ska vi nå klimatmålen till 2030 kommer moderna dieselbilar att behövas”, avslutar Mattias Bergman. 

För mer information kring beslutet och zonerna se regeringens hemsida. Klicka här.

För mer information kontakta VD Mattias Bergman 070-810 78 86.