BIL Swedens och FKG:s förslag till att stärka Sveriges konkurrenskraft

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med endast tio miljoner invånare ha flera fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet. Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige och är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde. 

Svensk fordonsindustri har en stor forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Sverige och har ambitionen att också fortsättningsvis ha sin huvudsakliga bas i Sverige. Den svenska forsknings- och innovationspolitiken måste stödja denna ambition och bidra till att Sverige kan erbjuda konkurrenskraft mot omvärlden. 

Fordonsindustrin har drabbats hårt av Coronavirusets framfart. Vi behöver därför genomföra åtgärder i närtid med fokus på FoU och kompetens. 

Läs BIL Swedens och FKGs förslag till hur vi stärker svensk konkurrenskraft genom en forsknings- och innovationspolitik som bidrar till att lösa våra samhällsutmaningar. Våra förslag hittar ni i den bifogade filen nedan.  

Filer

BIL Swedens och FKGs förslag till stärkt konkurrenskraft.pdf