Det norska exemplet – och bör Sverige öka tempot i omställningen

Måndagen den 28 januari arrangerar BIL Sweden seminariet Det norska exemplet – och bör Sverige öka tempot i omställningen i Malmö. Seminariet kommer att fokusera på styrmedel från och användarperspektivet.

Några av frågeställningarna som vi kommer att diskutera är: 
- Vad innebär M och KD:s klimatbudget för omställningen till elektrifiering?
- Vad gör staten och kommunerna för att påskynda satsningar på laddinfrastruktur?
- Hur snabbt gick det att bygga ut laddinfrastruktur i Norge och hur långt efter ligger Sverige?
- Vilka incitament finns för statliga respektive privata aktörer att bidra till laddmöjligheter?
- Kommer Bonus-malussystemet att leda till att markant fler laddbara bilar säljs?

Medverkande;
Benjamin Strandquist, Bilimportorenes Landsforening (Norge), Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Boriana Åberg, riksdagsledamot (M) och Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden.

Tid: Måndagen den 28 januari kl. 09:30 - 11:00.
Plats:Slagthuset, Malmö
Fika kommer att serveras.

För anmälan klicka här.

Varmt välkommen!
För mer information kontakta Victoria Elmgren på  victoria.elmgen@bilsweden.se, 076 392 74 77.