Fordonsbranschen allt viktigare för Sverige – står för 15% av exporten och 20% av industriinvesteringarna

En färsk undersökning bland BIL Swedens medlemsföretag visar att fordonsbranschen blir allt starkare. BIL Sweden har nyligen kartlagt vissa basfakta om fordonsbranschen och hur branschen mår. BIL Swedens medlemsföretag är tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

- De fakta vi tagit fram bekräftar att fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Sverige är en viktig fordonsmarknad. Fordonstillverkarna i Sverige hade tillsammans en global omsättning på 665 miljarder kronor under 2017, en ökning med 13 procent jämfört med 2016. De av BIL Swedens medlemsföretag som är importörer och generalagenter omsatte över 100 miljarder kronor under 2017 på den svenska marknaden, fortsätter Mattias Bergman.

- Det råder en optimism inom branschen. Hela 96 procent av BIL Swedens medlemsföretag anser att framtidsutsikterna på den svenska marknaden under det kommande året är goda eller mycket goda. En tredjedel av företagen tror att både omsättning och antal anställda i Sverige kommer att öka något eller öka mycket under 2018, avslutar Mattias Bergman.

Här är några fakta om fordonsbranschen:

- 2017 sysselsatte fordonstillverkarna i Sverige tillsammans 176 000 personer globalt, varav 63 000 i Sverige. Motsvarande siffror för 2016 var 162 000 personer globalt, varav 59 000 i Sverige. Inklusive leverantörer sysselsätter fordonsindustrin ca 135 000 personer i Sverige enligt FKG (Fordonskomponentgruppen).

- De svenska fordonstillverkarna hade tillsammans en global omsättning på 665 miljarder kr under 2017, jämfört med 587 miljarder kr under 2016.

- De av BIL Swedens medlemsföretag som är importörer och generalagenter omsatte tillsammans över 100 miljarder kr under både 2017 och 2016 på den svenska marknaden.

- Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr under 2017, vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten. Under 2016 var exportvärdet 164 miljarder kr och exportandelen närmare 14 procent.

- Fordonsindustrin svarade under både 2017 och 2016 för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

- Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter ca 40 000 personer i Sverige enligt MRF (Motorbranschens Riksförbund).

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86, mattias.bergman@bilsweden.se