Ständigt på väg – om bilismens framtid och förutsättningar

Resor är något nödvändigt i vardagen för de allra flesta människor. Det skapar förutsättningar för att fler ska kunna ta det där jobbet som man annars inte skulle kunnat och drömmar förverkligas.

Globalt och i Sverige är bilen det transportslag som är grunden för mobiliteten. Trots detta är debatten om bilismen ofta ensidig. Olika argument används för att begränsa möjligheterna att använda bil, särskilt i städerna.

I Ständigt på väg försöker Anders Ydstedt och Kalle Bäck ge en annan bild och visa vilken frihetsmaskin bilen är. Avsikten är att denna bok ska vara ett konstruktivt inlägg i samhällsdiskussionen om framtidens mobilitet och resande.

Om författarna
Anders Ydstedt, kommunikationsrådgivare på Scantech Strategy Advisors samt ordförande i Kungliga Automobil Klubbens (KAK) Expertråd
Kalle Bäck, konsult knuten till Kungliga Automobil Klubbens Expertråd
Tid: 12 juni kl 8:00 – 9:00, frukost serveras från kl 7:30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, lokal Stallet

Klicka här för att komma till anmälan

För mer information kontakta Victoria Elmgren, victoria.elmgren@bilsweden.se 076-392 74 77.