Jämställdhetspris till NKDFs initiativtagare

Igår delades priset för årets Jämställdhetsstjärna ut till Jessica Alenius, BIL Sweden och till Sofie Quant, SPBI för deras arbete med att driva nätverket NKDF (Nätverket för Kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen).

Priset delades ut av nätverket ”Kvinnor i transportpolitiken” och tilldelas till någon som under året har gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn.

-Det är glädjande att vårt arbete med att synliggöra drivmedels- och fordonsbranschens kvinnor uppmärksammas, säger Sofie Quant, kommunikationschef på SPBI.

-Detta stärker oss i vårt arbete med att driva och utveckla NKDF, säger Jessica Alenius, vice vd för BIL Sweden.

För mer information kontakta Sofie Quant, tfn 070-6673019 eller Jessica Alenius, tfn 070-2356319