Minskad dieselandel, ökning för bensinbilar, laddbara bilar och elhybrider

BIL Swedens statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2018 har nu publicerats.
Här är några axplock ur årsboken.

Bilismen i Sverige.jpg

Minskad dieselandel, ökning för bensinbilar, laddbara bilar och elhybrider
Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna i Sverige har minskat. Under 2017 var dieselandelen 49 procent jämfört med toppåret 2012 då andelen var 67 procent. Bensindrivna bilar, elhybrider och laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat sin andel under senare år. Sverige ligger på tredje plats i Europa, efter Norge och Island, när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna.

Under första halvåret i år hade bensindrivna bilar en marknadsandel på 46,3 procent, dieselbilar 41,5 procent, laddbara bilar 5,6 procent och elhybrider 5,5 procent, visar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2018.

bisv18nyregdrivmBild1.jpg

Antalet trafikdödade rekordlågt under 2017
Antalet personer som omkom i vägtrafikolyckor under 2017 var det lägsta sedan andra världskriget. Det högsta antalet dödade i vägtrafiken var det 1965 och 1966 med 1313, vilket kan jämföras med siffran för 2017 som var 253 dödade. Under samma period, sedan mitten på 60-talet, har antalet fordon på våra vägar ökat från ca 2 miljoner till 5,5 miljoner idag. Sverige tillhör de länder i världen som har lägst antal trafikdödade i förhållande till folkmängden.

bisv18olyckor.Bild2.jpg

2017 ett rekordår för den globala fordonsproduktionen
Under 2017 tillverkades 97 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen, vilket är en uppgång med två procent jämfört med 2016 och den högsta nivån någonsin, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2018. Kina, som tillverkar flest fordon i världen ökade sin tillverkning med tre procent till 29 miljoner fordon.

bisv18varldsprodBild3.jpg

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För att beställa årsboken maila till: info@bilsweden.se Pris 275 kr inkl moms, PDF-version 235 kr inkl moms.

För mer information kontakta vd Mattias Bergman, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

För mer information om statistiken i årsboken kontakta statistikansvarig Mats Mattsson, tfn 070-753 25 10 eller mail: mats.mattsson@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Filer

PressmeddBISV18.pdf