Bonus-Malus slår orimligt hårt mot hantverkare och barnfamiljer

Sex organisationer – Transportföretagen, Installatörsföretagen, KAK, MRF (Motorbranschens Riksförbund), Sveriges Byggindustrier och BIL Sweden skriver gemensamt till finansministern, näringsministern och alliansens ekonomisk-politiska talespersoner om bonus-malussystemets negativa konsekvenser.

Brevet vill uppmärksamma de allvarliga systemfel som finns i det förslag till ett så kallat bonus-malusssytem för personbilar och lätta lastbilar som regeringen presenterat. Genom den felaktiga konstruktionen är det i praktiken omöjligt för en hantverkare eller en stor barnfamilj att inte drabbas av höga extraskatter (malus).

Felet består i att ingen hänsyn tas till vilket transportarbete fordonet är avsett att utföra. Rymliga personbilar som till exempel vanliga familjebilar eller fordon som hantverkare behöver, räknas därmed alltid som dåliga fordon som bör bestraffas med malus.

- Det kommer att uppfattas som orättvist av de som utifrån sina transportbehov väljer de miljöbästa bilar marknaden erbjuder men ändå drabbas av höga malusskatter, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

- Risken är stor att exempelvis hantverkaren väljer att behålla sitt gamla fordon istället för att köpa ett nytt. Det finns därmed risk att förnyelsen hämmas och att koldioxidutsläppen ökar. Systemet i nuvarande utformning saknar legitimitet, långsiktighet och riskerar att bli kontraproduktivt, avslutar Ulf Perbo