Välkommen till SIS på seminarium den 20 maj om förnybara bränslen och standardiseringens roll

Sverige har ett mål på att minska klimatpåverkande utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med minst 70%, jämfört med 2010, senast år 2030. För att nå detta ambitiösa mål behövs bland annat förnybara drivmedel. Vad har standardisering av bränslen för roll i sammanhanget?

Den 21-24 maj kommer europeiska bränsleexperter att träffas i Stockholm för möten inom den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 19, "Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin".

I samband med dessa möten vill SIS och de svenska kommittéerna för standardisering av flytande och gasformiga bränslen bjuda in till ett halvdagsseminarium, den 20 maj, för att prata om utmaningarna och möjligheterna som vi i Sverige ser med att nå utsläppsmålet. Under denna halvdag kommer vi att få höra representanter från myndigheter, regeringskansliet, forskarvärlden och industrin.

Datum: 20 maj
Tid: 12.00-17.00
Plats: SIS Conference Center Torsplan, Stockholm

Välkommen!

Läs mer här.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på engelska.

Programpunkter
Renewable fuels – Sweden, a small country with high ambitions

Swedish targets, incentives and measures - harmonization with Europe

Swedish incentives for vehicles with low climate impact

Renewable Directive (RED II)

Fulfilling ambitious targets on renewable transport fuels – Potentials regarding feedstocks and fuels in the Swedish context

The importance of fuel standardization for engine development

The importance of fuel standardization for fuel suppliers

Panel discussion on the importance of pulling in the same direction when new fuels and fuel qualities are introduced